Coneix l'opinió dels nostres estudiants

Mercè Barbany, Directora Tècnica d'Arxius i Gestió Documental a l'empresa MagmaCultura

"L'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents és una plataforma d'ensenyament reconeguda i de qualitat, amb una oferta formativa (reglada i contínua) consolidada, innovadora i adaptada als nous reptes professionals."
 
Alberto Biarge, Consultor en gestió de documents i Gerent a Vidimus S.L.

"L'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents em va proporcionar els fonaments per a iniciar-me al món de l'Arxivística i ara m'ofereix la possibilitat de perfeccionar-me i millorar professionalment."

Irene Brugués, Arxivera en cap del Servei d'Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines

"La tasca que l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents ha dut a terme fins avui, ha permès omplir de contingut la zona grisa existent entre el món universitari i el món laboral dins l'àmbit dels arxius. Precisament un dels elements més importants de la seva formació és la possibilitat d'entrar en contacte amb el món laboral a través de les pràctiques."