Màsters Oficials

Extinció del Màster Oficial en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació

El Comitè de Direcció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Document va aprovar, d'acord amb la normativa sobre titulacions oficials de la Comissió d’Afers Acadèmics de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’extinció de la titulació oficial del Màster en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació, atès que no s’ha complert amb els criteris de programació d’estudis oficials pel que fa a alumnes matriculats.

La fi d’aquests estudis oficials comporta que els estudiants que resten pendents de finalitzar la titulació poden acollir-se al pla d’extinció, sempre i quan ho puguin fer d’acord amb el seu règim de permanència, a comptar a partir del curs acadèmic en què es van matricular.

El pla definitiu d’extinció de la titulació finalitzarà el setembre de 2021, data a partir de la qual els estudis quedaran totalment extingits i sense possibilitat d’efectuar cap actuació als expedients pendents d’aquesta titulació.

Les persones interessades que compleixin amb el règim de permanència i desitgin finalitzar els estudis es poden posar en contacte al correu fuab.formacio.masters.oficials@uab.cat

Per a qualsevol dubte, us podeu posar en contacte a coordinacio.esaged@uab.cat