Guia de l'estudiant

Guia de l'estudiant de la FTI

Ets estudiant de la FTI?

Aquesta guia t'interessa! Aquí trobaràs tota la informació que pots necessitar durant els teus anys d'estudi a la facultat. Si hi ha alguna informació que apareix a la guia, pots escriure un correu electrónic a la teva vicedegana d'alumnat, la Lupe Romero (lupe.romero@uab.cat).

Professorat i despatxos

Horaris d'atenció a l'alumnat

Participació estudiantil

En l'apartat Estudiants hi trobaràs tota la informació per formar part de la participació estudiantil de la facultat.

Necessitats Educatives específiques

Coneix el PIUNE

Tutora d'estudiants PIUNE a la facultat: Lupe Romero

Campus Virtual

El Campus Virtual és una plataforma informàtica d'ús docent. Què és i com funciona?

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

Coneix el PAT de la FTI.

Targeta de l'estudiant

Què és i com obtenir-la.

Mentoratge acadèmic

Mentors de llengua B

Mentors PIUNE (Preguntar a as.piune@uab.cat)

Projecte padrins i padrines de primer

Trobar feina

Puja el teu CV a NEXUS UAB i troba-hi ofertes de feina.

Pràctiques extracurriculars

Altres vies per trobar feina

Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Què és?

Deganat

Composició del Deganat de la Facultat

Correus de contacte importants:

Degana: OLGA TORRES HOSTENCH

Vicedegana d’Alumnat: ANNA GIL BARDAJI

Coordinador del Grau de Traducció i Interpretació: JORDI MAS LÓPEZ

Coordinadora del Grau d’Estudis de l’Àsia Oriental: ESTHER TORRES SIMON

Coordinadora del Grau d’Estudis d’Espanyol i Xinès: MIREIA VARGAS URPI

Gestió Acadèmica