Demanar beca

Matrícula com a becari

Pots matricular-te provisionalment com a becari o becària si compleixes les condicions següents:

1. Els requisits acadèmics de la convocatòria de beques de règim general del curs 2020/2021 (es revisen automàticament a la matrícula). 

2. Haver estat estudiant de la UAB i becari o becària de règim general en el curs 2020/2021.

3. Si vas cursar el batxillerat o un CFGS a Catalunya el curs 2020/2021 i vas gaudir d’una beca de caràcter general, no cal que facis res més, podrem validar les teves dades.

4. Si vas cursar el batxillerat o un CFGS en un altra comunitat autònoma i vas gaudir de beca general, hauràs d'avançar per correu electrònic a la Gestió Acadèmica del teu centre la credencial de beca del curs 2020/2021, on després hauràs de lliurar l'original o una còpia compulsada.

Si no compleixes el punt 2, i vols fer la matrícula amb la condició provisional de becari o becària, hauràs d’obtenir abans de matricular-te, l’acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2021/2022. Tingues en compte que el tràmit d’aquesta acreditació pot trigar fins a 10 dies i que s’ha de sol·licitar al web de l’Agaur. La UAB rep diàriament el llistat amb les resolucions de les acreditacions, i actualitza el sistema de matrícula perquè et puguis matricular amb la condició de becari o becària provisional.  Per tant, no ens has d’enviar el resultat de la teva acreditació.

Si ja t’has matriculat ordinàriament i obtens la credencial amb posterioritat no serà possible modificar la matrícula com a becari fins que no es resolgui positivament la teva sol·licitud de beca general. En aquests casos la universitat et retornarà automàticament la part de la matrícula que et correspongui. És important que sol·licitis aquesta acreditació al més aviat possible.


Tingues en compte que:

Per mantenir la gratuïtat de becari o becària provisional és obligatori sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació. Realitzar la matrícula amb la condició de becari no substitueix en cap cas la sol·licitud de la beca de Règim General ni de la Beca Equitat, cal fer les dues sol·licituds al marge de com s’hagi fet la matrícula.

La beca Equitat es sol·licita en el mateix moment de sol·licitar l’acreditació de caràcter econòmic de l’AGAUR, en un tràmit únic.

Recorda que la beca Equitat només cobreix els crèdits matriculats per primera vegada i que la universitat aplicarà el descompte corresponent per concessió de beca al mes de desembre, sempre que la resolució de les mateixes es produeixi dintre dels terminis previstos.

Si la resolució de la beca Equitat t’acredita com a Tram 1, és obligatori sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació. Si no ho fas, perdràs l’opció de tenir la beca general, i et denegaran totes dues beques. 

Consulta la convocatòria de la beca Equitat i l’acreditació, hi trobaràs els requisits i tota la informació sobre el que cobreix cada beca. 

 

Beca de caràcter general

Tràmits: 

Només pots sol·licitar la beca de caràcter general al web del Ministeri d’Educació.

 • L’administració que s’encarrega de gestionar la teva sol·licitud de beca a Catalunya és l’AGAUR.
 • Segueix al peu de la lletra les instruccions de presentació de la sol·licitud: tingues en compte que si la sol·licitud s’entén com a no presentada el Ministeri no tramita la sol·licitud sigui quina sigui la causa de l’error. Comprova i imprimeix el resguard que acredita que l’has presentat correctament.
 • Pren-te el teu temps per fer la sol·licitud, i comprova que totes les dades personals i les de la teva família siguin correctes, ja que aquestes es creuaran amb les existents en les administracions corresponents.
 • Per conèixer l’estat de tramitació de la teva sol·licitud consulta directament l’OVT (Oficina Virtual de Tràmits de l’AGAUR), allà hi trobaràs aquesta informació actualitzada permanentment.
Documentació:

Si has de presentar documentació per afegir a la sol·licitud, has de fer-ho preferentment pel tràmit telemàtic de petició genèrica de l’AGAUR. Només si és impossible fer-ho de forma telemàtica, pots entregar-la a la Gestió Acadèmica de la teva facultat, junt adjuntant-ne el resguard de presentació. Des de la universitat la farem arribar a l’AGAUR.

Tingues en compte que és imprescindible que el document d’identificació (DNI/NIE) que consta a la sol·licitud de beca sigui exactament igual al que tens informat a les dades personals de la teva matrícula. 

Informació general:
 • Tens tota la informació dels requisits acadèmics, econòmics i d'altres a les pàgines del Ministeri i l'AGAUR.
 • Qualsevol incidència o problema que et sorgeixi en omplir el formulari del Ministeri, l'has de resoldre als telèfons i adreces electròniques que consten a la pàgina web d’accés a la gravació de sol·licituds del Ministeri.
 • Un cop l'AGAUR o el Ministeri proposen la beca com a denegada, es procedeix al cobrament de la matrícula d’acord amb la normativa de la UAB, al número de compte que has facilitat a la teva gestió acadèmica. En aquests casos la UAB t’avisarà amb antelació per correu electrònic.
 • La presentació d’al·legacions o recursos no eximeix de fer el pagament de la matrícula.
 • Per concedir-te la beca definitivament has de complir els requisits de la convocatòria 2021/2022  per la qual cosa el fet que t’hagis pogut o no matricular com a becari condicional no determinarà el resultat final de la sol·licitud.
Modificacions de matrícula amb sol·licitud de beca

Les modificacions de matrícula que afecten el nombre de crèdits i altres validacions de requisits acadèmics establerts a les convocatòries poden afectar-ne la resolució, així com a la possibilitat d’obtenir els diferents tipus d’ajuts. 

Per això, si demanes beca, tingues en compte les condicions acadèmiques establertes a l’hora de demanar canvis en la matrícula, especialment quan la modificació de matrícula comporti reduir el nombre de crèdits matriculats per sota de 60 crèdits

 

Beca Equitat

Tràmits:
 • Pots sol·licitar la beca Equitat al web del AGAUR, de la Generalitat de Catalunya.
Requisits:
 • Ser estudiant de grau, enginyeria o Màster habilitant a un dels centres propis de la UAB.
 • No estar en posessió d'un títol oficial previ, excepte si l'has cursat íntegrament en centres que apliquen preus privats.

Recorda que la beca Equitat només inclou els crèdit matriculats per primer cop i que la universitat aplicarà el descompte corresponent per la concessió de beca al mes de desembre, sempre que la resolució de les mateixes es produeixi dintre dels terminis previstos.