Demanar beca

Matrícula com a becari

Pots matricular-te provisionalment com a becari o becària si compleixes les dues condicions següents:

 1. Complir els requisits acadèmics de la convocatòria de beques de règim general del curs 2024/2025 (es revisen automàticament a la matrícula).
 2. Haver tramitat la sol·licitud de beca de Règim General per al curs 2024/2025.

Si no compleixes aquestes dues condicions, no podràs fer la matrícula amb la condició provisional de becari o becària.

Si has sol·licitat la beca general i no t’apareix l’opció de triar la beca general en el moment de fer l’automatrícula, has de contactar amb la Gestió Acadèmica de la teva facultat i adjuntar còpia del teu resguard de sol·licitud de beca general. No gravis la matrícula fins que es solucioni aquest problema.

Un cop matriculat de forma ordinària, ja no és possible modificar-la per a incloure la condició de becari condicional. Quan es resolgui la beca, en el cas que sigui favorable la universitat et retornarà automàticament la part de la matrícula que et correspongui.

Tingues en compte que:

Un cop iniciat el curs acadèmic, en el cas de no haver fet la sol·licitud de beca de Règim General o, en el supòsit d’haver-la sol·licitat i no complir els requisits acadèmics, podràs optar a fer la sol·licitud de la Beca Equitat. Aquestes beques es podran sol·licitar un cop iniciat el curs.

Beca de caràcter general

 • L’administració que s’encarrega de gestionar la teva sol·licitud de beca a Catalunya és l’AGAUR.
 • Per conèixer l’estat de tramitació de la teva sol·licitud consulta directament l’OVT (Oficina Virtual de Tràmits de l’AGAUR), allà hi trobaràs aquesta informació actualitzada permanentment.
 • Al mes de setembre podràs entrar de nou al formulari de sol·licitud de la beca general (web Ministeri) per corregir dades. És molt important que entris al formulari per assegurar-te que has indicat correctament la titulació que curses, i sobre tot per comprovar que has indicat que estudies a la UAB. Si no indiques que estudies a la UAB, la teva beca no es gestionarà correctament
Documentació:
 • Si has de presentar documentació per afegir a la sol·licitud, has de fer-ho preferentment pel tràmit telemàtic de Tràmit Genèric de l’AGAUR.

Tingues en compte que és imprescindible que el document d’identificació (DNI/NIE) que consta a la sol·licitud de beca sigui exactament igual al que tens informat a les dades personals de la teva matrícula

Informació general:
 • Tens tota la informació dels requisits acadèmics, econòmics i d'altres a les pàgines del Ministeri i l'AGAUR.
 • Un cop l'AGAUR o el Ministeri proposen la beca com a denegada, es procedeix al cobrament de la matrícula d’acord amb la normativa de la UAB, al número de compte que has facilitat a la teva gestió acadèmica. El cobrament es farà en un únic termini. En aquests casos la UAB t’avisarà amb antelació per correu electrònic.
 • La presentació d’al·legacions o recursos no eximeix de fer el pagament de la matrícula.
 • Per concedir-te la beca definitivament has de complir els requisits de la convocatòria 2024/2025 per la qual cosa el fet que t’hagis pogut o no matricular com a becari condicional no determinarà el resultat final de la sol·licitud.
Modificacions de matrícula amb sol·licitud de beca

Les modificacions de matrícula que afecten el nombre de crèdits i altres validacions de requisits acadèmics establerts a les convocatòries poden afectar-ne la resolució, així com a la possibilitat d’obtenir els diferents tipus d’ajuts. Per això, si has demanat beca, tingues en compte les condicions acadèmiques establertes a l’hora de demanar canvis en la matrícula, especialment quan la modificació de matrícula comporti reduir el nombre de crèdits matriculats per sota de 60 crèdits.

 

Avísos Importants:
 • La beca general té requisits de superació de crèdits que es comproven a final de curs. Si et concedeixen quanties addicionals et reclamaran la devolució dels imports si no superes un mínim del 50% dels crèdits matriculats (un 40% per les branques de ciències i d’ensenyaments tècnics). L’import de la beca de matrícula (el preu dels crèdits) no s’ha de retornar, tot i que no es superi aquest mínim de crèdits.
 • Si anul·les la matrícula a la UAB per abandonament d’estudis recorda presentar la renúncia la beca per tal de poder gaudir de beca si et matricules a qualsevol universitat en el futur.

Beca Equitat

Tràmits:
 • Pots sol·licitar la beca Equitat al web del AGAUR, de la Generalitat de Catalunya.
 • Es preveu que el termini de sol·lictuds s’iniciï al mes de setembre de 2024.
Requisits:
 • Ser estudiant de grau, enginyeria o Màster habilitant a un dels centres propis de la UAB.
 • No estar en posessió d'un títol oficial previ, excepte si l'has cursat íntegrament en centres que apliquen preus privats.

Recorda que la beca Equitat només inclou els crèdit matriculats per primer cop i que la universitat aplicarà el descompte corresponent per la concessió de beca al mes de desembre, sempre que la resolució de les mateixes es produeixi dintre dels terminis previstos.