Presentació

El Grau en Estudis d'Àsia Oriental forma especialistes en el coneixement i la gestió de les relacions econòmiques, culturals i polítiques amb una àrea vital dins del procés de la globalització que té i tindrà un indiscutible protagonisme en el desenvolupament del segle XXI.

Aquests estudis forneixen de coneixements sobre les estructures socials dels països de la regió d'Àsia Pacífic i sobre els seus costums, creences, ideologies i cultures, tot posant un èmfasi especial en el domini de les llengües de la zona. Concretament, el grau ofereix coneixements avançats sobre el Japó, la Xina i Corea del Sud.

A més de les llengües d'aquests països, els estudiants es familiaritzen amb la seva història, corrents de pensament, literatura, art... Prenen contacte també amb els funcionaments i protocols propis dels medis professionals a la regió, entre altres aspectes. Es tracta, en suma, d’una completa formació intercultural a cavall entre els estudis socials i humanístics que abasta matèries econòmiques, polítiques, jurídiques, culturals, etc.

Aquest caràcter interdisciplinari del Grau permet oferir una formació acadèmica amb múltiples vessants professionals: joves professors, món dels negocis, traductors i intèrprets, analistes experts en l'Àsia oriental, diplomàtics, etc. L'ensenyament d'aquest grau és, doncs, polivalent i flexible, i està marcadament enfocat a atendre les demandes del mercat laboral, on cada cop són més imprescindibles els professionals amb una preparació intercultural i on creix tant la implantació d’empreses occidentals a Àsia oriental com la relació de les empreses asiàtiques amb el nostre entorn.

La Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB va ser la primera en impartir aquests estudis gràcies al fet d'haver estat un centre pioner arreu de l'Estat en l'estudi i la docència centrats en l'Àsia oriental, així com en la relació amb aquests països. Per això compta amb un nodrit cos de professorat natiu i amb un elevat nivell d’alumnat estranger. Es tracta, així, d'un centre de referència que ofereix a l'estudiant un entorn molt internacionalitzat i especialment dinàmic pel que fa a l’organització d’activitats i a les relacions amb universitats i institucions asiàtiques.

Perfil de l’estudiant

Els estudiants del grau en Estudis d'Àsia Oriental han de tenir interès a conèixer i aprendre llengües i cultures diferents de la pròpia, així com les estructures polítiques, econòmiques i socials dels països d'Àsia Oriental.
Els estudiants també han d'estar disposats a efectuar una estada al país de la llengua objecte d'estudi.
Així mateix, és recomanable que es tinguin coneixements de llengua anglesa, preferiblement el nivell equivalent a B1 (usuari independent) del Marc europeu comú de referència.

Sortides professionals

Els principals sectors d'ocupació són:

  • Anàlisi de països asiàtics per encàrrec de les institucions o empreses.
  • Intermediari en les relacions entre persones de Catalunya i d'Àsia i entitats públiques i privades de Catalunya i d'Àsia.
  • Impulsar les relacions i la integració entre persones de diversos països d'Àsia i el seu entorn.
  • Assessorament als responsables d'institucions en les relacions amb persones dels països asiàtics.
  • Assessorament als equips directius d'empreses i departaments exportadors i de promoció.
  • Ajuda als negociadors amb persones del departament de recursos humans.
  • Docència i recerca.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinador: Blai Guarné

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Pla d'acció tutorial Facultat de Traducció i d'Interpretació

Avaluació

La metodologia ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant: el treball individual, el treball en grup, la carpeta docent i proves d'avaluació escrites i/o orals.

Horaris

Un torn de matí.

Calendari acadèmic

Calendari de la Facultat 2018-2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Traducció i d'Interpretació
https://www.uab.cat/traducciointerpretacio/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció:

21030 (Japonès)
21067 (Xinès)


Xinès: 40 places
Japonès: 40 places


Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma:

- Català, castellà i anglès (llengües vehiculars).
- Xinès i japonès (cal escollir-ne una com a primera llengua estrangera, i l'altra es pot escollir com a segona o tercera llengua estrangera).
- Coreà (com a segona o tercera llengua estrangera).


Preu per crèdit: 35,77 euros
Inici de classes: 17 de setembre de 2018

Presencial.
Període lectiu: Anual.
Règim d’estudi: Temps complet (la UAB preveu una via lenta, que consisteix en una matriculació mínima de 30 crèdits anuals per facilitar la conciliació de la vida acadèmica i la laboral).
Títol que s'obté: graduat/da en Estudis d'Àsia Oriental
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició