Accés Grau en Estudis d'Àsia Oriental

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 24-25

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Llengua i Cultura Gregues (0,2)
  • Literatura Catalana (0,2)
  • Literatura Castellana (0,2)
  • Literatura Dramàtica (0,1)
  • Llengua i Cultura Llatines (0,2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

  • Història de la Filosofia (0,2) 

7,170 Japonès / 6,682 Xinès

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats 8,000 Japonès / 8,563 Xinès
Altres Acreditació professional + 40 anys
 
Proves + de 45 anys 6,833 Japonès /--- Xinès
Titulats universitaris 6,990 Japonès / --- Xinès
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21030 (Japonès)
21067 (Xinès)

Perfil de l’estudiant

Els estudiants del grau en Estudis d'Àsia Oriental han de tenir interès a conèixer i aprendre llengües i cultures diferents de la pròpia, així com les estructures polítiques, econòmiques i socials dels països d'Àsia Oriental.
Els estudiants també han d'estar disposats a efectuar una estada al país de la llengua objecte d'estudi.
Així mateix, és recomanable que es tinguin coneixements de llengua anglesa, preferiblement el nivell equivalent a B1 (usuari independent) del Marc europeu comú de referència.

Taules d’adaptacions

Podeu consultar en aquest enllaç la taula d'equiparacions entre la Llicenciatura i el grau.

Tota la informació sobre tràmits sobre reconeixements i adaptacions, la podeu trobar a l'apartat d'informació acadèmica.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).