Pla d'estudis Grau en Estudis d'Àsia Oriental

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Estudis d'Àsia Oriental

Horaris

Un torn de matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   60    
4t curs     54 6
Totals 60 120 54 6

Molt important: consulteu el document annex a l'apartat Informació addicional al pla d'estudis.

Període lectiu

Anual.

Règim d’estudi

Temps complet (la UAB preveu una via lenta, que consisteix en una matriculació mínima de 30 crèdits anuals per facilitar la conciliació de la vida acadèmica i la laboral).

Mencions

Menció en Llengua i Humanitats d'Àsia Oriental (Xinès o Japonès)
Menció en Llengua i Humanitats d'Àsia Oriental (Coreà)
Menció en Economia, Política i Societat d'Àsia Oriental
Menció en Cultura, Art i Literatura d'Àsia Oriental

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Idioma I: Xinès o Japonès Modern
- Història d'Àsia
- Introducció a l'Economia
- Introducció a Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
- Idioma II: Xinès o Japonès Modern
- Geografia d'Àsia
- Introducció a l'Antropologia Social i Cultural
- Introducció a les Ciències Polítiques i a les Relacions Internacionals
- Idioma III: Xinès o Japonès Modern
- Pensament Clàssic de l'Àsia Oriental
- Història Premoderna de l'Àsia Oriental
- Economia Aplicada de l'Àsia Oriental
- Idioma IV: Xinès o Japonès Modern
- Literatura Clàssica de l'Àsia Oriental
- Política de l'Àsia Oriental
- Societat de l'Àsia Oriental
3r curs 4t curs
- Idioma V: Xinès o Japonès Modern
- Lingüística de les Llengües de l'Àsia Oriental
- Pensament Modern i Contemporani de l'Àsia Oriental
- Literatura Moderna i Contemporània de l'Àsia Oriental
- Gènere i Societat a l'Àsia Oriental
- Idioma VIa: Xinès o Japonès Modern
- Idioma VIb: Xinès Clàssic o Japonès Modern
- Història Moderna i Contemporània de l'Àsia Oriental
- Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental
- Relacions Internacionals de l'Àsia Oriental
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs / crèdits  
- Pràctiques Externes / 12 cr.
- Idioma I: Xinès Modern / 12 cr.
- Idioma I: Japonès Modern / 12 cr.
- Idioma II: Xinès Modern / 12 cr.
- Idioma II: Japonès Modern / 12 cr.
- Idioma III: Xinès Modern / 12 cr.
- Idioma III: Japonès Modern / 12 cr.
- Idioma IV: Xinès Modern / 12 cr.
- Idioma IV: Japonès Modern / 12 cr.
- Idioma I: Coreà Modern / 12 cr.
- Idioma II: Coreà Modern / 12 cr.
- Idioma III: Coreà Modern / 12 cr.
- Idioma IV: Coreà Modern / 12 cr.
- Idioma VII: Xinès Modern / 6 cr.
- Idioma VIII: Xinès Modern / 6 cr.
- Idioma VII: Japonès Modern / 6 cr.
- Idioma VIII: Japonès Modern / 6 cr.
- Text i Context I: Xinès / 6 cr.
- Text i Context II: Xinès / 6 cr.
- Text i Context I: Japonès / 6 cr.
- Text i Context II: Japonès / 6 cr.
- Text i Context I: Coreà / 6 cr.
- Llengua per a Fins Específics: Xinès / 6 cr.
- Llengua per a Fins Específics: Japonès / 6 cr.
- Tàndem (Llengua Oral) / 6 cr.
- Estudi de Casos de Política i Relacions Internacionals de l'Àsia Oriental / 6 cr.
- Temes Avançats de Societat Contemporània de l'Àsia Oriental / 6 cr.
- Temes Avançats d'Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental / 6 cr.
- Temes d'Actualitat de Ciències Socials a l'Àsia Oriental / 6 cr.
- Empresa i Mercats Nacionals i Internacionals de l'Àsia Oriental / 6 cr.
- Negociació i Màrqueting a l'Àsia Oriental / 6 cr.
- Diversitat Ètnica de l'Àsia Oriental / 6 cr.
- Migració i Diàspores de l'Àsia Oriental / 6 cr.
- Gènere, Literatura i Societat de l'Àsia Oriental / 6 cr.
- Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental / 6 cr.

Per obtenir una Menció, s'han de cursar les assignatures vinculades a cada itinerari:

Menció en Llengua i Humanitats de l'Àsia Oriental
(Xinès, Japonès o Coreà)
Menció en Economia, Política i Societat de l'Àsia Oriental Menció en Cultura, Art i Literatura de l'Àsia Oriental

Xinès
- Idioma VII: Xinès Modern
- Llengua per a Fins Específics: Xinès
- Text i Context I: Xinès
- Idioma VIII: Xinès Modern
- Text i Context II: Xinès

Japonès
- Idioma VII: Japonès Modern
- Llengua per a Fins Específics: Japonès
- Text i Context I: Japonès
- Idioma VIII: Japonès Modern
- Text i Context II: Japonès

Coreà
- Idioma I: Coreà Modern
- Idioma II: Coreà Modern
- Text i Context I (Coreà)

- Idioma VII: Japonès Modern
- Idioma VII: Xinès Modern
- Idioma I: Coreà Modern
- Estudi de Casos de Política i Relacions Internacionals de l'Àsia Oriental *
- Temes Avançats de Societat Contemporània de l'Àsia Oriental *
- Idioma VIII: Xinès Modern
- Idioma VIII: Japonès Modern
- Empresa i Mercats Nacionals i Internacionals de l'Àsia Oriental *
- Text i Context I: Japonès
- Text i Context I: Xinès
- Text i Context II: Japonès
- Text i Context II: Xinès

* Obligatòries per a l'obtenció de la menció

- Idioma I: Coreà Modern
- Idioma VII: Japonès Modern
- Idioma VII: Xinès Modern
- Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental *
- Temes Avançats d'Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental *
- Idioma VIII: Xinès Modern
- Idioma VIII: Japonès Modern
- Gènere, Literatura i Societat de l'Àsia Oriental *
- Text i Context I: Japonès
- Text i Context I: Xinès
- Text i Context II: Japonès
- Text i Context II: Xinès


* Obligatòries per a l'obtenció de la menció