Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0.1)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.2)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Literatura Catalana (0.2)
 • Literatura Castellana (0.2)
 • Llatí (0.2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.1)

9,743 Japonès / 8,532 Xinès

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats 7,625 Japonès / 8,688 Xinès
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

--- Japonès /--- Xinès
7,670 Japonès / --- Xinès

Codi de preinscripció

21030 (Japonès)
21067 (Xinès)

Perfil de l’estudiant

Els estudiants del grau en Estudis d'Àsia Oriental han de tenir interès a conèixer i aprendre llengües i cultures diferents de la pròpia, així com les estructures polítiques, econòmiques i socials dels països d'Àsia Oriental.
Els estudiants també han d'estar disposats a efectuar una estada al país de la llengua objecte d'estudi.
Així mateix, és recomanable que es tinguin coneixements de llengua anglesa, preferiblement el nivell equivalent a B1 (usuari independent) del Marc europeu comú de referència.

Taules d’adaptacions

Podeu consultar en aquest enllaç la taula d'equiparacions entre la Llicenciatura i el grau.

Tota la informació sobre tràmits sobre reconeixements i adaptacions, la podeu trobar a l'apartat d'informació acadèmica.