Pla d'estudis Grau en Estudis d'Àsia Oriental

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 101522 - Geografia d'Àsia (2020-21)

 101520 - Història d'Àsia (2020-21)

 101574 - Idioma I: Japonès Modern (2020-21)

 101575 - Idioma I: Xinès Modern (2020-21)

 101572 - Idioma II: Japonès Modern (2020-21)

 101573 - Idioma II: Xinès Modern (2020-21)

 101576 - Introducció a l'Antropologia Social i Cultural (2020-21)

 101577 - Introducció a l'Economia (2020-21)

 101519 - Introducció a les Ciències Polítiques i a les Relacions Internacionals (2020-21)

 101517 - Introducció a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (2020-21)

2n curs

 101532 - Economia Aplicada de l'Àsia Oriental (2020-21)

 101541 - Història Premoderna de l'Àsia Oriental (2020-21)

 101570 - Idioma III: Japonès Modern (2020-21)

 101571 - Idioma III: Xinès Modern (2020-21)

 101568 - Idioma IV: Japonès Modern (2020-21)

 101569 - Idioma IV: Xinès Modern (2020-21)

 101539 - Literatura Clàssica de l'Àsia Oriental (2020-21)

 101537 - Pensament Clàssic de l'Àsia Oriental (2020-21)

 101527 - Política de l'Àsia Oriental (2020-21)

 101525 - Societat de l'Àsia Oriental (2020-21)

3r curs

 101545 - Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental (2020-21)

 101534 - Gènere i Societat a l'Àsia Oriental (2020-21)

 101542 - Historia Moderna i Contemporània de l'Àsia Oriental (2020-21)

 101566 - Idioma V: Japonès Modern (2020-21)

 101567 - Idioma V: Xinès Modern (2020-21)

 101560 - Idioma VIa: Japonès Modern (2020-21)

 101561 - Idioma VIa: Xinès Modern (2020-21)

 101558 - Idioma VIb: Japonès Modern (2020-21)

 101559 - Idioma VIb: Xinès Clàssic (2020-21)

 101540 - Lingüística de les Llengües de l'Àsia Oriental (2020-21)

 101538 - Literatura Moderna i Contemporània de l'Àsia Oriental (2020-21)

 101536 - Pensament Modern i Contemporani de l'Àsia Oriental (2020-21)

 101526 - Relacions internacionals de l'Àsia Oriental (2020-21)

4t curs

 101518 - Treball de Final de Grau (2020-21)

Optatives

 101531 - Empresa i Mercats Nacionals i Internacionals de l'Àsia Oriental (2020-21)

 101530 - Estudi de Casos de Política i Relacions Internacionals de l'Àsia Oriental (2020-21)

 101544 - Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental (2020-21)

 101543 - Gènere, Literatura i Societat a l'Àsia Oriental (2020-21)

 101551 - Idioma I: Coreà Modern (2020-21)

 101574 - Idioma I: Japonès Modern (2020-21)

 101575 - Idioma I: Xinès Modern (2020-21)

 101550 - Idioma II: Coreà Modern (2020-21)

 101572 - Idioma II: Japonès Modern (2020-21)

 101573 - Idioma II: Xinès Modern (2020-21)

 101570 - Idioma III: Japonès Modern (2020-21)

 101571 - Idioma III: Xinès Modern (2020-21)

 101568 - Idioma IV: Japonès Modern (2020-21)

 101569 - Idioma IV: Xinès Modern (2020-21)

 101529 - Migració i Diàspores de l'Àsia Oriental (2020-21)

 101521 - Pràctiques Externes (2020-21)

 101535 - Temes Avançats d'Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental (2020-21)

 101524 - Temes Avançats de Societat Contemporània de l'Àsia Oriental (2020-21)

 101547 - Text i Context I: Coreà (2020-21)

 101554 - Text i Context I: Japonès (2020-21)

 101552 - Text i Context II: Japonès (2020-21)