Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101522 - Geografia d'Àsia  CAT ESP ENG

101520 - Història d'Àsia  CAT ESP ENG

101574 - Idioma I: japonès modern  CAT ESP ENG

101575 - Idioma I: xinès modern  CAT ESP ENG

101572 - Idioma II: japonès modern  CAT ESP ENG

101573 - Idioma II: xinès modern  CAT ESP ENG

101576 - Introducció a l'antropologia social i cultural  CAT ESP ENG

101577 - Introducció a l'economia  CAT ESP ENG

101519 - Introducció a les ciències polítiques i a les relacions internacionals  CAT ESP ENG

101517 - Introducció a tecnologies de la informació i de la comunicació  CAT ESP ENG

2n curs

101532 - Economia aplicada de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101541 - Història premoderna de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101570 - Idioma III: japonès modern  CAT ESP ENG

101571 - Idioma III: xinès modern  CAT ESP ENG

101568 - Idioma IV: japonès modern  CAT ESP ENG

101569 - Idioma IV: xinès modern  CAT ESP ENG

101539 - Literatura clàssica de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101537 - Pensament clàssic de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101527 - Política de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101525 - Societat de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

3r curs

101545 - Art i cultura popular de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101534 - Gènere i societat a l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101542 - Historia moderna i contemporània de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101566 - Idioma V: japonès modern  CAT ESP ENG

101567 - Idioma V: xinès modern  CAT ESP ENG

101560 - Idioma VIa: japonès modern  CAT ESP ENG

101561 - Idioma VIa: xinès modern  CAT ESP ENG

101558 - Idioma VIb: japonès modern  CAT ESP ENG

101559 - Idioma VIb: xinès clàssic  CAT ESP ENG

101540 - Lingüística de les llengües de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101538 - Literatura moderna i contemporània de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101536 - Pensament modern i contemporani de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101526 - Relacions internacionals de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

4t curs

101518 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

101531 - Empresa i mercats nacionals i internacionals de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101530 - Estudi de casos de política i relacions internacionals de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101544 - Estudis culturals comparatius de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101543 - Gènere, literatura i societat a l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101551 - Idioma I: coreà modern  CAT ESP ENG

101574 - Idioma I: japonès modern  CAT ESP ENG

101575 - Idioma I: xinès modern  CAT ESP ENG

101550 - Idioma II: coreà modern  CAT ESP ENG

101572 - Idioma II: japonès modern  CAT ESP ENG

101573 - Idioma II: xinès modern  CAT ESP ENG

101570 - Idioma III: japonès modern  CAT ESP ENG

101571 - Idioma III: xinès modern  CAT ESP ENG

101568 - Idioma IV: japonès modern  CAT ESP ENG

101569 - Idioma IV: xinès modern  CAT ESP ENG

101529 - Migració i diàspores de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101521 - Pràctiques externes  CAT ESP ENG

101535 - Temes avançats d'art i cultura popular de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101524 - Temes avançats de societat contemporània de l'Àsia Oriental  CAT ESP ENG

101547 - Text i context I: coreà  CAT ESP ENG

101554 - Text i context I: japonès  CAT ESP ENG

101555 - Text i context I: xinès  CAT ESP ENG

101552 - Text i context II: japonès  CAT ESP ENG

101553 - Text i context II: xinès  CAT ESP ENG