Grau en Estudis d'Àsia Oriental

Una oferta formativa única per convertir-te en especialista en el coneixement i la gestió de les relacions econòmiques, culturals i polítiques amb la Xina, el Japó i Corea

Informació general

 • Facultat de Traducció i d'Interpretació
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: Xinès: 40
  Japonès: 40

 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 9,100 Japonès / 7,344 Xinès
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: - Català (34%), castellà (33%) i anglès (33%) (llengües vehiculars).
  - Xinès i japonès (cal escollir-ne una com a primera llengua estrangera, i l'altra es pot escollir com a segona o tercera llengua estrangera).
  - Coreà (com a segona o tercera llengua estrangera).

 • Calendaris vigents
 • Modalitat: Presencial.
Estudis d'Àsia Oriental

La Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB és un centre a l’avantguarda en l’estudi i la recerca sobre l’Àsia oriental, la primera d’oferir aquest grau a l’Estat i l’única del sistema universitari català.

El grau en Estudis d’Àsia Oriental és l’únic que inclou estudis de llengua xinesa, japonesa i coreana, amb assignatures en anglès i tres mencions diferents. Uns estudis oberts al món, que fan de la interculturalitat i l’aprenentatge de llengües els pilars de la formació dels professionals del futur:

 • Amb pràctiques curriculars en empreses nacionals i asiàtiques, institucions públiques i privades, fundacions oficials i organitzacions no governamentals i sense ànim de lucre.
 • Amb el nombre més gran de convenis d’intercanvi i mobilitat d’estudiants signats amb les principals universitats de la Xina, el Japó i Corea del Sud, i amb reconeguts centres acadèmics europeus.
 • Amb un ampli equip docent format per professorat especialista i professorat natiu, amb un elevat nombre d’alumnes estrangers i unes instal·lacions excepcionals.
 • En estreta col·laboració amb institucions oficials com la Fundació Institut Confuci de Barcelona (Xina), la Fundación Japón (Japó) i la Fundació Institut Sejong de Barcelona (Corea del Sud).
 • Amb una formació acadèmica d’excel·lència, interdisciplinària i marcadament enfocada a atendre les demandes del mercat laboral nacional, europeu i internacional.

Sortides professionals

Els principals sectors d'ocupació són:

 • Intermediació en les relacions econòmiques, comercials, polítiques, socials, culturals i lingüístiques entre la regió de l'Àsia oriental i el nostre entorn.
 • Assessoria, consultoria i anàlisi especialitzada per a empreses i corporacions transnacionals, agències comercials, departaments exportadors i de promoció, equips directius i diplomàtics, fundacions i institucions oficials, administracions públiques.
 • Comunicació institucional, mitjans de comunicació, món editorial, empreses de continguts i serveis, gestió, promoció i emprenedoria cultural, turisme.
 • Organismes internacionals, organitzacions no governamentals i sense ànim de lucre, cooperació internacional.
 • Docència a diversos nivells en relació amb l'Àsia oriental i les seves llengües.
 • Centres d'estudi i recerca acadèmica.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Actualment la facultat compta amb unes 300 entitats col·laboradores per aquest programa.

Podeu consultar més informació a l'apartat de Pràctiques.

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Estudis d'Àsia Oriental Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació