Pla d'estudis Grau en Estudis d'Àsia Oriental

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 101522 - Geografia d'Àsia

 101520 - Història d'Àsia

 101574 - Idioma I: Japonès Modern

 101575 - Idioma I: Xinès Modern

 101572 - Idioma II: Japonès Modern

 101573 - Idioma II: Xinès Modern

 101576 - Introducció a l'Antropologia Social i Cultural

 101577 - Introducció a l'Economia

 101519 - Introducció a les Ciències Polítiques i a les Relacions Internacionals

 101517 - Introducció a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

2n curs

 101532 - Economia Aplicada de l'Àsia Oriental

 101541 - Història Premoderna de l'Àsia Oriental

 101570 - Idioma III: Japonès Modern

 101571 - Idioma III: Xinès Modern

 101568 - Idioma IV: Japonès Modern

 101569 - Idioma IV: Xinès Modern

 101539 - Literatura Clàssica de l'Àsia Oriental

 101537 - Pensament Clàssic de l'Àsia Oriental

 101527 - Política de l'Àsia Oriental

 101525 - Societat de l'Àsia Oriental

3r curs

 101545 - Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental

 101534 - Gènere i Societat a l'Àsia Oriental

 101542 - Historia Moderna i Contemporània de l'Àsia Oriental

 101566 - Idioma V: Japonès Modern

 101567 - Idioma V: Xinès Modern

 101560 - Idioma VIa: Japonès Modern

 101561 - Idioma VIa: Xinès Modern

 101558 - Idioma VIb: Japonès Modern

 101559 - Idioma VIb: Xinès Clàssic

 101540 - Lingüística de les Llengües de l'Àsia Oriental

 101538 - Literatura Moderna i Contemporània de l'Àsia Oriental

 101536 - Pensament Modern i Contemporani de l'Àsia Oriental

 101526 - Relacions internacionals de l'Àsia Oriental

4t curs

 101518 - Treball de Final de Grau

Optatives

 101533 - Diversitat Ètnica de l'Àsia Oriental

 101531 - Empresa i Mercats Nacionals i Internacionals de l'Àsia Oriental

 101530 - Estudi de Casos de Política i Relacions Internacionals de l'Àsia Oriental

 101544 - Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental

 101543 - Gènere, Literatura i Societat a l'Àsia Oriental

 101551 - Idioma I: Coreà Modern

 101574 - Idioma I: Japonès Modern

 101575 - Idioma I: Xinès Modern

 101550 - Idioma II: Coreà Modern

 101572 - Idioma II: Japonès Modern

 101573 - Idioma II: Xinès Modern

 101570 - Idioma III: Japonès Modern

 101571 - Idioma III: Xinès Modern

 101568 - Idioma IV: Japonès Modern

 101569 - Idioma IV: Xinès Modern

 101557 - Llengua per a Fins Específics: Xinès

 101529 - Migració i Diàspores de l'Àsia Oriental

 101521 - Pràctiques Externes

 101546 - Tàndem (Llengua Oral)

 101535 - Temes Avançats d'Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental

 101524 - Temes Avançats de Societat Contemporània de l'Àsia Oriental

 101547 - Text i Context I: Coreà

 101554 - Text i Context I: Japonès

 101555 - Text i Context I: Xinès

 101552 - Text i Context II: Japonès