Estudiar

Grau en Turisme en Anglès

Aquestes són les assignatures de les quals et podràs matricular per cada curs del Grau, amb el seu corresponent nombre de crèdits i el semestre en què s'imparteix cada matèria.

A les guies docents que trobaràs al final de la relació de cursos, pots consultar els continguts de les assignatures.

Selecciona les assignatures a matricular.

IDIOMES: Tria una primera i segona llengua estrangera que seran les mateixes durant els tres primers cursos.

Code / Codi First foreign language / Primera Llengua  Type / Credits / Semester / Tipus / Nºcrèdits / Docència
101164 English / Anglès I FB/  6/ Anual
101165 French / Francès I FB/  6/ Anual
101166 German / Alemany I FB/  6/ Anual

 

  Second foreign language I / Segona llengua  
101162 French / Francès I FB/ 6/ Anual
101163 German / Alemany I FB/ 6/ Anual
103666 Chinese / Xinès I FB/ 6/ Anual

 

  Others first year subjects / Resta d'assignatures de primer curs  
101193 Fundamentals of tourism  / Fonaments del turisme OB/ 6/ 1 Sem
101194 Analysis of the tourism sector / Anàlisi del sector turístic OB/ 6/ 2 Sem
101207 Computer and study skills / Habilitats informàtiques i d’estudi FB/ 6/ 1 Sem
104949 Introduction to tourism companies / Introducció a l’empresa turística FB/ 6/ 2 Sem
104950 Introduction to the tourism economy / Introducció a l’economia turística  FB/ 6/ 1 Sem
104951 Quantitative techniques applied to tourism / Tècniques quantitatives aplicades al turisme FB/ 6/ 2 Sem
104952 Tourism geography / Geografia turística  FB/ 6/ 2 Sem
104953 Introduction to tourism law / Introducció al dret turístic  FB/ 6/ 1 Sem

Code / Codi First foreign language / Primera llengua Type / Credits / Semester / Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència
101182 English / Anglès II OB/ 6/ Anual
101183 French / Francès II OB/ 6/ Anual
101184 German / Alemany II OB/ 6/ Anual

 

  Second foreign language / Segona llengua  
101174 French / Francès II OB/ 6/ Anual
101175 German / Alemany II OB/ 6/ Anual
103668 Chinese/ Xinès II OB/ 6/ Anual

 

  Others second year subjects / Resta d'assignatures de segon curs  
101190     Skills in the tourism sector / Habilitats en el sector turístic OB/ 6/ 1 Sem
101195 Regional tourism resources / Recursos territorials turístics FB/ 6/ 2 Sem
101203   Accounting / Comptabilitat OB/ 6/ 2 Sem
101206 

Economics of tourism / Economia del turisme

OB/ 6/ 1 Sem
101232 Human resource management / Gestió dels recursos humans FB/ 6/ 1 Sem
104966     Tourism and heritage / Turisme i patrimoni  OB/ 6/ 2 Sem
104967 Work placement I / Pràctiques externes  OB/ 12 /Anual

Code / Codi
First foreign language / Primera llengua
Type / Credits / Semester / Tipus d'assignatura / Nºcrèdits /Docència
101179 English / Anglès III OB/ 6/ Anual
101180 French / Francès III OB/ 6/ Anual
101181 German / Alemany III OB/ 6/ Anual

 

  Second foreign language III / Segona llengua  
101171 French / Francès III OB/ 6/ Anual
101172 German / Alemany III OB/ 6/ Anual
103670 Chinese / Xinès III OB/ 6/ Anual

 

  Others third year subjects / Resta d'assignatures de tercer curs  
101191         Management and communication skills / Habilitats directives i de comunicació OB/ 6/ 1 Sem
101200 Financial management / Direcció financera OB/ 6/ 2 Sem
101201 Management accounting / Comptabilitat de gestió OB/ 6/ 1 Sem
101210 Strategic marketing / Màrqueting estratègic OB/ 6/ 2 Sem
104954

Tourism marketing / Màrqueting turístic

OB/ 6/ 1 Sem
104955   Strategic management of tourist companies / Direcció estratègica de l’empresa turística OB/ 6/ 2 Sem
104968 Work placement II / Pràctiques externes II  OB/ 12/ Anual

Tria 48 crèdits optatius (OP) i el Treball de Fi de Grau (OB).

Code / Codi Bachelor's Degree Final Project / Treball de Final de Grau

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

Tipo de asignatura / Nº créditos / Docencia

101239     Bachelor's Degree Final Project / Treball de Final de Grau

OB/ 12/ Anual 

 

OPTATIVES SUBJECTS / OPTATIVES

Si vols pots triar una Primera i/o Segona llengua estrangera IV i/o Tercera llengua estrangera I

Code / Codi First foreign language / Primera llengua estrangera

Type / Credits / Semester

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

101176 English / Anglès IV OP/ 6/ Anual
101177  French / Francès IV OP/ 6/ Anual

 

  Second foreign language / Segona llengua estrangera   
104622 French / Francès IV OP/ 6/ Anual
104617 German / Alemany  IV OP/ 6/ Anual

 

  Third foreign language / Tercera llengua estrangera 

 

104646 French / Francès I OP/ 6/ Anual
104649 German / Alemany  I OP/ 6/ Anual
104645 Chinese / Xinès I OP/ 6/ Anual

 

  Others fourth year subjects / Resta d'assignatures de quart curs  
101188 Gastronomy and oenology / Gastronomia i enologia OP/ 6/ 2 Sem
101213 Tourism and sustainability / Turisme i sostenibilitat OP/ 6/ 1 Sem
101214 Regional tourism policies / Polítiques territorials turístiques OP/ 6/ 2 Sem 
101218 Tourist guide / Guia turístic OP/ 3/ 1 Sem
101219 Cultural heritage management (Spanish) / Gestió del patrimoni cultural OP / 6 / 2 Sem
101222 Organisation of congresses and events / Organització de congressos i esdeveniments OP/ 3/ 1 Sem
101223 Management of customer care and service / Gestió del servei i atenció al client OP/ 6/ 1 Sem
101225 Tourist office management / Gestió d'oficines de turisme SEMIVIRTUAL OP/ 3/ 1 Sem
101226 Sociology and psychology of tourism / Sociologia i psicologia del turisme OP/6/2 Sem
101227 Advertising and public relations / Publicitat i relacions públiques OP/ 6/ 2 Sem
101235 Tourism products / Productes turístics OP/ 6/ 1 Sem
104956 Entrepreneurship and innovation / Emprenedoria i innovació OP/ 3/ 1 Sem
104957 Tourism quality management / Gestió de la qualitat turística OP/ 6/ 2 Sem
104958 Socio-cultural entertainment / Animació sociocultural OP/ 3/ 2 Sem
104959 Tourist transport and distribution / Transports i distribució turística OP/ 6/ 1 Sem
104960  Tourism innovation / Innovació en turisme OP/ 6/ 2 Sem
104961 Hotel management innovation / Innovació en gestió hotelera   OP/ 6/ 1 Sem
104962  Promotion of tourist destinations / Promoció de destins turístics OP/ 6/ 2 Sem
104963 Information systems and hotel management (Spanish) / Sistemes d’informació i gestió hotelera OP/ 6/ 2 Sem
104964 e-Commerce for tourism / e-Commerce en turisme OP/ 3/ 2 Sem
104965 e-Marketing for tourism / e-Marketing turístic  OP/ 6/ 1 Sem
104969 Professional placement / Pràctiques professionals OP/ 12/ 2 Sem

Has de cursar el Treball de fi de grau i escollir 30 crèdits (com a mínim) que s'ofereixen en l'apartat "Optatives menció". La resta d'assignatures optatives fins arribar als 48 crèdits, les pots consultar en l'apartat 4t curs (sense menció), en la taula Assignatures optatives.                                    

Code / Codi Bachelor's Degree Final Project / Treball de Final de Grau

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

Tipo de asignatura / Nº créditos / Docencia

101239     Bachelor's degree final project / Treball de final de grau

OB/ 12/ Anual 

 

SPECIALIZATION OPTATIVE SUBJECTS

Escollir 30 crèdits (com a mínim). En el cas de voler escollir una Primera llengua estrangera IV, únicament en prodreu triar una.   

Code / Codi Specialization optative subjects / Optatives de la menció

Type of subject / Credit n. / Teaching

Tipo de asignatura / Nº créditos / Docencia

101222 Organisation of congresses and events / Organització de congressos i esdeveniments OP/ 3/ 1 sem
102223 Management of customer care and service / Gestió de servei i atenció al client OP/ 6/ 1 sem
101227 Advertising and public relations / Publicitat i relacions públiques OP/ 6/ 2 sem
104956 Entrepeneurship and innovation / Emprenedoria i innovació OP/ 3/ 1 sem
104957 Tourism quality management / Gestió de la qualitat turística OP/ 6/ 2 sem
104960 Tourism innovation / Innovació turística OP/ 6/ 2 sem
101176 First foreing language English / Anglès IV OP/ 6/ Anual
101177 First foreing language  French / Francès IV OP/ 6/ Anual

Has de cursar el Treball de fi de grau i escollir 30 crèdits (com a mínim) que s'ofereixen en l'apartat "Optatives menció". La resta d'assignatures optatives fins arribar als 48 crèdits, les pots consultar en l'apartat 4t curs (sense menció), en la taula Assignatures optatives.                                    

Code / Codi Bachelor's Degree Final Project / Treball de Final de Grau

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

Tipo de asignatura / Nº créditos / Docencia

101239     Bachelor's Degree Final Project / Treball de Final de Grau

OB/ 12/ Anual 

SPECIALIZATION OPTATIVE SUBJECTS

  Specialization optative subjects / Optatives de la menció  
101213 Tourism and sustainability / Turisme i sostenibilitat OP/ 6/ 1 Sem
101214 Regional turism policies / Polítiques territorials turístiques OP/ 6/ 2 Sem
101225 Tourist office management / Gestió d'oficines de turisme OP/ 3/ 1 Sem
101226 Sociology and psychology of tourism / Sociologia i psicologia del turisme OP/ 6/ 2 Sem
101235 Tourism products / Productes turístics OP/ 6/ 1 Sem
104962 Promotion of tourist destinations / Promoció de destinacions turístiques OP/ 6/ 2 Sem
104964 eCommerce for tourism / eCommerce per a turisme OP/ 3/ 2 Sem

 

Has de cursar el Treball de fi de grau i escollir 30 crèdits (com a mínim) que s'ofereixen en l'apartat "Optatives menció". La resta d'assignatures optatives fins arribar als 48 crèdits, les pots consultar en l'apartat 4t curs (sense menció), en la taula Assignatures optatives. 

Code / Codi

Bachelor's Degree Final Project /

Treball de Final de Grau

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

Tipo de asignatura / Nº créditos / Docencia

101239     Bachelor's Degree Final Project / Treball de Final de Grau

OB/ 12/ Anual 


SPECIALIZATION OPTATIVE SUBJECTS

Escollir 30 crèdits (com a mínim). En el cas de voler escollir una tercera llengua estrangera, únicament en prodreu triar una.   

Code / Codi

Specialization optative subjects /

Optatives de la menció

Type / Credits / Semester

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

101222 Organization of congresses and events / Organització de congressos i esdeveniments OP/ 3/ 2 Sem
101188 Gastronomy and oenology / Gastronomia i enologia OP/ 6/ 2 Sem
104958 Socio-cultural entertainment / Animació sociocultural OP/ 3/ 2 Sem
104961 Hotel management innovation / Innovació en gestió hotelera OP/ 6/ 1 Sem
104963 Information systems and hotel management / Sistemes d'informació i gestió hotelera OP/ 6/ 2 Sem
104066 Revenue-Management Financial management and Stock Control/ Revenue-Management Gestió Financera i Control d'Estocs OP/ 3/ 2 Sem

 

Code / Codi

Third foreign language /

Tercera llengua estrangera    

Type / Credits / Semester

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

104646 French / Francès I OP/ 6/ Anual
104649 German / Alemany I OP/ 6/ Anual
104645 Chinese / Xinès I OP/ 6/ Anual