Estudiar

Grau de Turisme i Turisme en anglès

Pràctiques curriculars

El grau de Turisme i el grau de Turisme en anglès tenen tres assignatures de pràctiques curriculars: Pràctiques Externes I (OB), Pràctiques Externes II (OB) i Pràctiques Professionals (OP). Aquestes pràctiques es realitzen en empreses externes i estan orientades a què els estudiants entrin en contacte amb la realitat laboral del sector.

Els estudiants fan 12 crèdits per a cadascuna de les assignatures, que suposen un total de 250 hores per assignatura.
 

Accés a les pràctiques

La Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball posa a disposició de tots els estudiants més de 700 places de pràctiques en empreses i institucions col·laboradores de tots els subsectors del turisme.

Aquestes ofertes es publiquen al campus virtual de la UAB i a les xarxes socials del centre. Estan obertes a tots els estudiants i la forma d'accedir-hi, específica de cada oferta, ve indicada en el document corresponent. Un cop seleccionats, els estudiants han de contactar amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball per tal d'establir el conveni de cooperació.


Requisits d’accés

a) Estar matriculat a l’assignatura vinculada del pla d’estudis corresponent.

b) No mantenir una vinculació laboral amb l’entitat col·laboradora on es vulguin fer les pràctiques o una relació de parentiu de fins a segon grau amb algun directiu o amb el tutor/a extern/a.