Estudiar

Pràctiques extracurriculars

Les pràctiques extracurriculars poden ser nacionals i/o internacionals i estan orientades a què l’estudiant pugui adquirir més experiència professional a una empresa del sector turístic i/o hoteler: agències de viatges, hotels, apartaments turístics, càterings, organitzadors de congressos, oficines de promoció turística, etc.


Accés a les pràctiques

La Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball posa a disposició de tots els estudiants més de 700 places de pràctiques en empreses i institucions col·laboradores de tots els subsectors del turisme.

Aquestes ofertes es publiquen al campus virtual de la UAB i a les xarxes socials del centre. Estan obertes a tots els estudiants i la forma d'accedir-hi, específica de cada oferta, ve indicada en el document corresponent. Un cop seleccionats, els estudiants han de contactar amb la Unitat de Pràctiques per tal d'establir el conveni de cooperació.
 

Requisits d’accés

Estar matriculat a l’ensenyament universitari al qual es vinculen les competències bàsiques que l'estudiant ha d’adquirir amb les pràctiques.

• Haver realitzat unes pràctiques prèvies.

• Durant el curs de realització de les pràctiques, l'estudiant s'ha d'haver matriculat en el nombre de crèdits necessari per superar els 120 crèdits en el moment de finalització d’aquell curs.

• Tenir l’autorització del/la tutor/a de pràctiques.

No mantenir una vinculació laboral amb l’entitat col·laboradora on es vulguin fer les pràctiques o una relació de parentiu de fins a segon grau amb algun directiu o amb el tutor/a extern/a.