Estudiar

Preguntes freqüents pràctiques

Preguntes freqüents

1. Sóc estudiant de primer de grau. Puc fer pràctiques en empreses o institucions?

No. La normativa interna de pràctiques acadèmiques externes especifica que només poden realitzar-les els estudiants de Grau de Turisme i Grau de Direcció Hotelera que hagin matriculat un mínim de 120 crèdits necessaris per obtenir el títol universitari i hagin fet prèviament unes pràctiques obligatòries.

2. He trobat una empresa que em vol contractar per fer una estada de pràctiques. Què haig de fer?

Has de contactar amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball per demanar el document de Sol·licitud de dades Empresa que hauràs de retornar omplert. Una vegada verificades les dades rebudes es procedirà a formalitzar el conveni.

Aquest document també el pots trobar al Campus Virtual.

3. Les pràctiques extra curriculars i/o contracte laboral, es poden convalidar per Pràctiques curricular?

Les convalidacions les tramiten els coordinadors de pràctiques de cada titulació un cop matriculada l’assignatura, analitzant cada cas específic, i en tot cas quan t’hagis matriculat de l’assignatura i hagi començat el curs acadèmic.

4. Quan puc començar a fer les pràctiques?

En el moment que el conveni estigui signat per les tres parts signants, respectant la data d’inici que figura al conveni.

5. Tinc un conveni formalitzat i vull saber si tinc dret a gaudir de vacances, dies de festa i dies d’examen.

Els dies de festa o vacances s’han de pactar amb l’empresa o institució. Pel que fa als dies d'exàmens, tutories i altres activitats acadèmiques, atès que les pràctiques han de ser totalment compatibles amb els estudis, els estudiants tenen el dret a gaudir-ne, tot i que poden causar que s'hagi de prorrogar el conveni per fer les hores no realitzades.

6. Em queda només una assignatura per acabar la carrera. Puc fer 7 hores diàries amb un conveni de pràctiques extra curriculars?

Sempre que l’horari de les pràctiques permeti l’assistència a les classes de l’assignatura matriculada i que no excedeixi de 750 hores per curs acadèmic, s’autoritzarà la seva realització.

7. M’he matriculat de l’assignatura de Pràctiques externes. Puc fer pràctiques extra curriculars?

Només se’t permetrà quan els horaris de les dues estades de pràctiques siguin compatibles.

8. Puc fer una estada de pràctiques amb conveni a l’estranger?

Si. En aquest cas, has de contactar amb el responsable de Pràctiques Internacionals per gestionar l’estada. S'ha de tenir present que la sol·licitud, gestió i tramitació trigarà més temps de l’habitual, així doncs cal contactar amb previsió (gener/febrer).


9. Estic a punt de finalitzar la titulació i m’ha sorgit la possibilitat de fer unes pràctiques ara. Les puc fer? Fins quan?

Sempre que el conveni estigui signat abans del tancament del teu expedient acadèmic, podràs fer les hores acordades al conveni. La data de finalització de les pràctiques vindrà donada en el propi conveni i/o per la data de finalització del curs acadèmic.

10. Porto un curs fent pràctiques en una empresa i volen que continuï l’any vinent. Hi ha límit de convenis a fer amb la mateixa empresa?

No, sempre que tinguis l’expedient obert i matrícula vigent, podràs fer pràctiques a la mateixa empresa o en empreses diferents, tenint en compte el nombre màxim d'hores de pràctiques extra curriculars (750 hores/curs acadèmic).

11. Puc fer pràctiques en un àmbit diferent al de la meva titulació?

No, les pràctiques han d’estar relacionades amb els estudis que estiguis fent en aquell moment.

12. Si tinc un conveni amb una empresa i he trobat una altra que m’ofereix unes condicions que m’interessen més, puc rescindir el primer conveni i fer el segon?

Si són pràctiques curriculars (obligatòries i/o optatives): no podràs rescindir el conveni de pràctiques sense l’autorització del teu coordinador de pràctiques.

Si son pràctiques extra curriculars: sí, però només per causes justificades.

En tots dos casos, abans de gestionar el segon conveni, hem de tenir la rescissió del primer i has d'informar a la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball mitjançant la sol·licitud Rescissió de  Pràctiques com a mínim 7 dies abans de la data de finalització pactada amb l'empresa o entitat.

Has de tenir en compte que una rescissió del conveni pot donar lloc a una penalització administrativa en els propers convenis de pràctiques.

13. He exhaurit la quantitat d’hores que tinc per fer pràctiques extra curriculars en un curs acadèmic però l’empresa vol que continuï fins a la finalització del curs. Puc fer-ho?

No podràs continuar fent pràctiques perquè, un cop exhaurides les hores totals de pràctiques corresponents al curs acadèmic, no es poden fer més en el mateix curs. T’has d’esperar al curs següent per tenir disponibles les hores del nou curs i complir els requisits de nou.

14. Com puc trobar una empresa per fer pràctiques?

Les ofertes de pràctiques es pengen al Campus Virtual de la UAB i a les xarxes socials del centre. Els requisits per accedir-hi els trobaràs a la pròpia oferta.

A més, durant el Workshop, podràs entregar el teu currículum a totes les empreses que t’interessin per tal de poder realitzar les teves pràctiques amb ells. En últim cas, i si arribat el període de pràctiques obligatòries no has trobat cap empresa on fer-les, la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball te n’assignarà una mirant d’adaptar-nos a les teves preferències.

15. Com puc organitzar les meves pràctiques?

Et recomanem que tinguis una carpeta on puguis arxivar tota la documentació que vagis generant durant els teus estudis (fitxes d’empresa, convenis, preferències, etc.). Tingues en compte que tens la possibilitat de fer moltes pràctiques i per tant d’accedir a molta documentació que segur que et servirà en el teu futur laboral.