Estudiar

Grau de Direcció Hotelera

Pràctiques Externes

El grau en Direcció Hoteleratres assignatures de pràctiques curriculars: Pràctiques Externes (OB), Pràctiques de Restauració (OP) i Pràctiques Nacionals i Internacionals (OP). Aquestes pràctiques es realitzen en empreses externes, tant a nivell nacional com internacional, i estan orientades a què els estudiants entrin en contacte amb la realitat laboral del sector.

Els estudiants fan 12 crèdits per les assignatures de Pràctiques Externes i Pràctiques Nacionals i Internacionals, que suposen un total de 250 hores per assignatura, i 6 crèdits per l’assignatura de Pràctiques de Restauració, que suposen 125 hores.


Accés a les pràctiques

La Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball posa a disposició de tots els estudiants més de 700 places de pràctiques en empreses i institucions col·laboradores de tots els subsectors del turisme.

Aquestes ofertes es publiquen al campus virtual de la UAB i a les xarxes socials del centre. Estan obertes a tots els estudiants i la forma d'accedir-hi, específica de cada oferta, ve indicada en el document corresponent. Un cop seleccionats, els estudiants han de contactar amb la Unitat de Pràctiques per tal d'establir el conveni de cooperació.


Requisits d’accés

a) Estar matriculat a l’assignatura vinculada del pla d’estudis corresponent.

b) No mantenir una vinculació laboral amb l’entitat col·laboradora on es vulguin fer les pràctiques o una relació de parentiu de fins a segon grau amb algun directiu o amb el tutor/a extern/a.