Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

104952 - Geografia Turística  CAT ESP ENG

101207 - Habilitats informàtiques i d'estudi  CAT ESP ENG

104950 - Introducció a l'Economia Turística  CAT ESP ENG

104949 - Introducció a l'Empresa Turística  CAT ESP ENG

104953 - Introducció al Dret Turístic  CAT ESP ENG

101164 - Primera llengua estrangera I, anglès  CAT ESP ENG

101165 - Primera llengua estrangera I, francès  CAT ESP ENG

101163 - Segona llengua estrangera I, alemany  CAT ESP ENG

101162 - Segona llengua estrangera I, francès  CAT ESP ENG

104951 - Tècniques Quantitatives Aplicades al Turisme  CAT ESP ENG

101194 - Anàlisi del sector turístic  CAT ESP ENG

101193 - Fonaments del turisme  CAT ESP ENG

2n curs

101232 - Gestió dels recursos humans  CAT ESP ENG

101195 - Recursos territorials turístics  CAT ESP ENG

101203 - Comptabilitat  CAT ESP ENG

101206 - Economia del turisme  CAT ESP ENG

101190 - Habilitats del sector turístic  CAT ESP ENG

104967 - Pràctiques Externes I  CAT ESP ENG

101182 - Primera llengua estrangera II, anglès  CAT ESP ENG

101183 - Primera llengua estrangera II, francès  CAT ESP ENG

101175 - Segona llengua estrangera II, alemany  CAT ESP ENG

101174 - Segona llengua estrangera II, francès  CAT ESP ENG

103668 - Segona llengua estrangera II, xinès  CAT ESP ENG

104966 - Turisme i Patrimoni  CAT ESP ENG

3r curs

101201 - Comptabilitat de gestió  CAT ESP ENG

104955 - Direcció Estratègica de l'Empresa Turística  CAT ESP ENG

101200 - Direcció financera  CAT ESP ENG

101191 - Habilitats directives i de comunicació  CAT ESP ENG

101210 - Màrqueting estratègic  CAT ESP ENG

104954 - Màrqueting Turístic  CAT ESP ENG

104968 - Pràctiques Externes II  CAT ESP ENG

101179 - Primera llengua estrangera III, anglès  CAT ESP ENG

101180 - Primera llengua estrangera III, francès  CAT ESP ENG

101172 - Segona llengua estrangera III, alemany  CAT ESP ENG

101171 - Segona llengua estrangera III, francès  CAT ESP ENG

4t curs

101239 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

104958 - Animació Sociocultural  CAT ESP ENG

104964 - e-Commerce en Turisme  CAT ESP ENG

104965 - e-Marketing Turístic  CAT ESP ENG

104956 - Emprenedoria i Innovació  CAT ESP ENG

101188 - Gastronomia i enologia  CAT ESP ENG

101225 - Gestió d'oficines de turisme  CAT ESP ENG

104957 - Gestió de la Qualitat Turística  CAT ESP ENG

101223 - Gestió del servei i atenció al client  CAT ESP ENG

101218 - Guia turístic  CAT ESP ENG

104961 - Innovació en Gestió Hotelera  CAT ESP ENG

104960 - Innovació en Turisme  CAT ESP ENG

101222 - Organització de congressos i esdeveniments  CAT ESP ENG

101214 - Polítiques territorials turístiques  CAT ESP ENG

104969 - Pràctiques Professionals  CAT ESP ENG

101176 - Primera llengua estrangera IV, anglès  CAT ESP ENG

101177 - Primera llengua estrangera IV, francès  CAT ESP ENG

101235 - Productes turístics  CAT ESP ENG

104962 - Promoció de Destins Turístics  CAT ESP ENG

101227 - Publicitat i relacions públiques  CAT ESP ENG

104617 - Segona Llengua Estrangera IV, Alemany  CAT ESP ENG

104622 - Segona Llengua Estrangera IV, Francés  CAT ESP ENG

104963 - Sistemes d'Informació i Gestió Hotelera  CAT ESP ENG

101226 - Sociologia i psicologia del turisme  CAT ESP ENG

104649 - Tercera Llengua Estrangera I, Alemany  CAT ESP ENG

104646 - Tercera Llengua Estrangera I, Francès  CAT ESP ENG

104645 - Tercera Llengua Estrangera I, Xinés  CAT ESP ENG

104959 - Transports i Distribució Turística  CAT ESP ENG

101213 - Turisme i sostenibilitat  CAT ESP ENG