Pla d'estudis Grau en Turisme (Anglès)

Fira virtual de graus: preguntes i respostes!

Divendres 7 de maig: apunta’t a la Fira virtual de graus: preguntes i respostes!. Fem sessions informatives per aclarir tots els dubtes amb professores i estudiants dels graus UAB.

Treball de fi de grau

- El Treball de Fi de Grau (TFG) és una matèria obligatòria de 12 crèdits ECTS.
- Objectiu: aplicar de forma integrada els coneixements i competències adquirits als estudis de grau.
- Tutoria: l'estudiant triarà el tema del TFG i en funció d'aquest se li assignarà un tutor, especialista en la matèria a tractar, de qui rebrà l’assessorament adequat per superar-la satisfactòriament.

Els estudiants del Grau de Turisme en anglès hauran d'escriure el TFG obligatòriament en anglès.

Consulteu la Guia docent per obtenir detalls sobre les competències, resultats d’aprenentatge, metodologies i característiques específiques del TFG.