Accés Grau en Turisme (Anglès)

Taula d’accés

Els estudiants que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 22-23
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Economia de l'Empresa (0.2)
  • Fonaments de les Arts (0.2)
  • Geografia (0.2)
  • Grec (0.2)
  • Història de l'Art (0.2)
  • Llatí (0.2)
  • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
  • Matemàtiques (0.2)
5,000
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques ---
Altres Acreditació professional + 40 anys

 

Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  

(*) Es poden convalidar des de 24 fins a 60 crèdits de la titulació als estudiants que han accedit des d'alguns dels CFGS (veure pla d'estudis).

Codi de preinscripció

21114

Perfil de l’estudiant

Aquest grau s'adreça a estudiants interessats en formar-se com a professionals polivalents del món del turisme, creatius i emprenedors, amb una actitud col·laboradora, participativa i a la vegada crítica i responsable que els permeti prendre les seves pròpies decisions, i amb una actitud receptiva per a adquirir sòlids coneixements, competències i habilitats per a gestionar, dirigir i organitzar, en els diferents camps del sector turístic.

El grau s’imparteix íntegrament en anglès. 
És recomanable que els estudiants tinguin un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, si bé no s'ha de superar cap prova específica per poder accedir al grau.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).