Estudiar

Grau en Turisme

Aquestes són les assignatures de les quals et podràs matricular per cada curs del Grau, amb el seu corresponent nombre de crèdits i el semestre en què s'imparteix cada matèria.

A les guies docents que trobaràs al final de la relació de cursos, pots consultar els continguts de les assignatures.

Selecciona les assignatures a matricular.

IDIOMES: Tria una primera i segona llengua estrangera que seran les mateixes durant els tres primers cursos.

Codi Primera llengua Tipus d'assignatura / Nºcrèdits /Docència
101164 Anglès I FB/ 6/ Anual
101165 Francès I FB/ 6/ Anual
101166 Alemany I FB/ 6/ Anual

 

  Segona llengua  
101162 Francès I FB/ 6/ Anual
101163 Alemany I FB/ 6/ Anual
103666 Xinès I FB/ 6/ Anual

 

  Resta d'assignatures de primer curs  
101193 Fonaments del turisme OB/ 6/ 1 Sem
101194 Anàlisi del sector turístic OB/ 6 / 2 Sem
101207 Habilitats informàtiques i d'estudi FB/ 6/ 1 Sem
104949

Introducció a l’empresa turística

FB/ 6/ 2 Sem
104950 Introducció a l’economia turística FB/ 6/ 1 Sem
104951 Tècniques quantitatives aplicades al turisme  FB/ 6/ 2 Sem
104952 Geografia turística FB/ 6/ 2 Sem
104953 Introducció al dret turístic  FB/ 6/ 1 Sem

Codi Primera llengua Tipus d'assignatura / Nºcrèdits /Docència
101182 Anglès II OB/ 6/ Anual
101183 Francès II OB/ 6/ Anual
101184 Alemany II OB/ 6/ Anual

 

  Segona llengua  
101174 Francès II OB/ 6/ Anual
101175 Alemany II OB/ 6/ Anual
103668 Xinès II OB/ 6/ Anual

 

  Resta d'assignatures de segon curs  
101190     Habilitats en el sector turístic     OB/ 6/ 1 Sem
101195     Recursos territorials turístics  FB/ 6/ 2 Sem
101203    Comptabilitat    OB/ 6/ 2 Sem
101206 

   Economia del turisme 

OB/ 6/ 1 Sem
101232     Gestió dels RRHH FB/  6/ 1 Sem
104966     Turisme i patrimoni  OB/  6/ 2 Sem
104967     Pràctiques externes I  OB/ 12/ Anual

Codi Primera llengua Tipus d'assignatura / Nºcrèdits /Docència
101179 Anglès III OB/ 6/ Anual
101180 Francès III OB/ 6/ Anual
101181 Alemany III OB/ 6/ Anual

 

  Segona llengua  
101171 Francès III OB/ 6/ Anual
101172 Alemany III OB/ 6/ Anual
103670 Xinès III OB/ 6/ Anual

 

  Resta d'assignatures de tercer curs  
101191           Habilitats directives i de comunicació   OB/ 6/ 1 Sem
101200 Direcció financera OB/ 6/ 2 Sem
101201 Comptabilitat de gestió OB/ 6/ 1 Sem
101210     Màrqueting estratègic (Anglès) OB/ 6/ 2 Sem
104954 

Màrqueting turístic (Anglès)

OB/ 6/ 1 Sem

104955     Direcció estratègica de l’empresa turística (Anglès) OB/ 6/ 2 Sem
104968   Pràctiques externes II  OB/ 12/ Anual

Tria 48 crèdits optatius (OP) i el Treball de Fi de Grau (OB).

Codi  Treball de Final de Grau 

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

101239     Treball de final de grau

OB/ 12/ 2 Sem 

 

OPTATIVES

Únicament es podrà escollir una Primera llengua i/o una Segona llengua i/o una Tercera llengua. 

Codi  Primera llengua

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

101176 Anglès IV OP/ 6/ 1 Sem
101177 Francès IV OP/ 6/ Anual

 

Codi  Segona llengua

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

104622 Francès IV OP/ 6/ Anual

 

Codi  Tercera llengua

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

104646 Francès I OP/ 6/Anual
104649 Alemany I OP/ 6/Anual
104645 Xinès I OP/ 6/Anual

 

 

Codi  Assignatures optatives

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

101188 Gastronomia i enologia (Anglès)  OP/ 6/ 2 Sem
101209 Organització d'empreses turístiques - Restauració OP/ 6/ 1 Sem
101213        Turisme i sostenibilitat (Anglès)  OP/ 6/ 1 Sem
101214 Polítiques territorials turístiques (Anglès)  OP/ 6/ 2 Sem 
101218 

Guia turístic (Anglès) 

OP/ 3/ 1 Sem
101219 Gestió del Patrimoni Cultural OP/ 6/ 2 Sem
101222 Organització de congressos i esdeveniments (Anglès) OP/ 3/ 2 Sem
101223 Gestió del servei i atenció al client (Anglès)  OP/ 6/ 1 Sem
101225 Gestió d'oficines de turisme (Anglès) SEMIVIRTUAL OP/ 3/ 1 Sem
101226 Sociologia i psicologia del turisme (Anglès)  OP/ 6/ 2 Sem
101227 Publicitat i relacions públiques (Anglès)  OP/ 6/ 1 Sem
101235  Productes turístics (Anglès)  OP/ 6/ 1 Sem
104956 Emprenedoria i innovació (Anglès)  OP/ 3/ 1 Sem
104957 Gestió de la qualitat turística (Anglès)   OP /6/ 2 Sem
104958 Animació sociocultural (Anglès)  OP/ 3/ 2 Sem
104959 Transports i distribució turística (Anglès)  OP/ 6/ 1 Sem
104960  Innovació en turisme (Anglès)  OP/ 6/ 2 Sem
104961 Innovació en gestió hotelera (Anglès)   OP/ 6/ 1 Sem
104962  Promoció de destins turístics OP/ 6/ 2 Sem
104963 Sistemes d’Informació i gestió hotelera  OP/ 6/2 Sem
104964 e-Commerce en turisme (Anglès) OP/ 3/ 2 Sem
104965 e-Marketing turístic (Anglès)   OP/ 6/ 1 Sem
104969 Pràctiques professionals       OP/12/ 2 Sem

Has de cursar el Treball de fi de grau i escollir 30 crèdits (com a mínim) que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció". La resta d'assignatures optatives fins arribar als 48 crèdits, les pots consultar en l'apartat 4t curs (sense menció), en la taula Assignatures optatives.                                         

Codi  Treball de final de grau 

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

101239     Treball de final de grau 

OB/ 12/ Anual 

 

OPTATIVES DE LA MENCIÓ 

Escollir 30 crèdits (com a mínim). En el cas de voler escollir una Primera llengua estrangera IV, únicament en prodreu triar una.  

  Optatives de la menció

 

101222 Organització de congressos i esdeveniments (Anglès) OP/ 3/ 2 Sem
101223 Gestió del servei i atenció al client (Anglès) OP/ 6/ 1 Sem
101227 Publicitat i relacions públiques (Anglès)   OP/ 6/ 1 Sem
104956 Emprenedoria i Innovació (Anglès)  OP/ 3/ 1 Sem
104957     Gestió de la qualitat turística (Anglès) OP/ 6/ 2 Sem
104960     Innovació en turisme (Anglès)    OP/ 6/ 2 Sem
101176 Primera llengua estrangera Anglès IV OP/ 6/ 1 Sem
101177 Primera llengua estrangera Francès IV OP/ 6/ Anual

 

Has de cursar el Treball de fi de grau i escollir 30 crèdits (com a mínim) que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció". La resta d'assignatures optatives fins arribar als 48 crèdits, les pots consultar en l'apartat 4t curs (sense menció), en la taula Assignatures optatives.  

Codi Treball de final de grau

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

101239     Treball de final de grau   

OB/ 12/ Anual 

 

OPTATIVES DE LA MENCIÓ 

  Optatives de la menció

 

101213 Turisme i sostenibilitat (Anglès) OP/ 6/ 1 Sem
101214 Polítiques territorials turístiques (Anglès) OP/ 6/ 2 Sem
101225 Gestió d'oficines de turisme (Anglès) SEMIVIRTUAL     OP/ 3/ 1 Sem
101226 Sociologia i psicologia del turisme (Anglès) OP / 6/ 2 Sem
101235 Productes turístics (Anglès) OP/ 6/ 1 Sem
104962     Promoció de destins turístics  OP/ 6/ 2 Sem
104964     e-Commerce en turisme (Anglès) OP/ 3/ 2 Sem

Has de cursar el Treball de fi de grau i escollir 30 crèdits (com a mínim) que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció". La resta d'assignatures optatives fins arribar als 48 crèdits, les pots consultar en l'apartat 4t curs (sense menció), en la taula Assignatures optatives.  

Codi  Treball de final de grau

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

101239 Treball de final de grau

OB/ 12/ Anual 

 

OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Escollir 30 crèdits (com a mínim). En el cas de voler escollir una tercera llengua estrangera, únicament en prodreu triar una.   

Codi  Optatives de la menció

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

101222 Organització de congressos i esdeveniments (Anglès) OP/ 3/ 2 Sem
101188 Gastronomia i enologia (Anglès) OP/ 6/ 2 Sem
104958 Animació sociocultural (Anglès) OP/ 3/ 2 Sem
104961 Innovació en gestió hotelera (Anglès) OP/ 6/ 1 Sem
104963     Sistemes d'informació i gestió hotelera OP/ 6/ 2 Sem
104066 Revenue-Management Gestió Financera i Control d'Estocs OP/ 3/ 2 Sem

 

Codi  Tercera llengua

Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència

104646 Francès I OP/ 6/ Anual
104649 Alemany I OP/ 6/ Anual
104645 Xinès I OP/ 6/ Anual