Estudiar

Grau en Direcció Hotelera

Aquestes són les assignatures de les quals et podràs matricular per cada curs del Grau, amb el seu corresponent nombre de crèdits i el semestre en què s'imparteix cada matèria.

A les guies docents que trobaràs al final de la relació de cursos, pots consultar els continguts de les assignatures.

Selecciona les assignatures a matricular.

IDIOMES: Tria una primera i segona llengua estrangera (diferent de la primera) que seran les mateixes durant els tres primers cursos.

Codi Primera llengua Tipus d'assignatura / Nºcrèdits /Docència
103760 Anglès I FB/  6/ Anual
103762 Francès I FB/  6/ Anual

 

  Segona llengua  
103768 Francès I FB/  6/ Anual
103767 Alemany I FB/  6/ Anual

 

  Resta d'assignatures de primer curs  
103725 Dret FB/ 6 / 2 Sem
103726 Alimentació, higiene i seguretat alimentària OB/ 6/ 2 Sem
103738 Economia FB/ 6 /1 Sem
103743 Comptabilitat general FB/ 6/ 2 Sem
103744 Economia de l'empresa FB/ 6/ 1 Sem
103746 Estadística aplicada FB/ 6/ 2 Sem
103747 Fonaments del sector turístic i hoteler OB/ 6/ 1 Sem
103769 Habilitats informàtiques i d'estudi FB/ 6/ 1 Sem

Codi Primera llengua Tipus d'assignatura / Nºcrèdits /Docència
103763 Anglès II FB/ 6/ Anual
103765 Francès II FB/ 6/ Anual

 

  Segona llengua  
103715 Francès II OB/ 6/ Anual
103714 Alemany II OB/ 6/ Anual

 

  Resta d'assignatures de segon curs  
103727 Direcció i gestió d'allotjament I OB/ 6 / 1 Sem
103728 Direcció i gestió d'allotjament II * OB/ 6/  2 Sem
103729 Direcció i gestió de cuina I OB/ 6 / 1 Sem
103730 Direcció i gestió de cuina II * OB / 6 / 2 Sem
103731 Direcció i gestió de restauració I OB / 6 / 1 Sem
103732 Direcció i gestió de restauració II * OB / 6 / 2 Sem
103745 Gestió de recursos humans a l'indústria hotelera (anglès) FB / 6 / 1 Sem
103770 Anàlisi d'instal·lacions, equips i manteniment OB / 6 / 2 Sem

* Pràctiques residents anuals i classes teòriques durant el segon semestre.

Codi Primera llengua Tipus d'assignatura / Nºcrèdits /Docència
103707 Anglès III OB / 6 / Anual
103709 Francès III OB / 6 / Anual

 

  Segona llengua  
103718 Francès III OB / 6 / Anual
103717 Alemany III OB / 6 / Anual

 

  Resta d'assignatures de tercer curs  
103735 Màrketing (anglès) OB / 6/ 1 Sem
103739 Comptabilitat de gestió hotelera OB / 6/ 1 Sem
103758 Direcció de personal i relacions laborals OB / 6/ 1 Sem
103742 Gestió financera de l'empresa hotelera OB / 6/ 2 Sem
103749 Geografia turística i econòmica (anglès) OB / 6/ 2 Sem
103756 Seguretat i prevenció hotelera OB/ 6 / 2 Sem
106068 Pràctiques externes * OB/ 12/ 2 Sem

* Sessions docents anuals a determinar 

Tria 48 crèdits optatius (OP) i el Treball de Fi de Grau (OB)

Codi Assignatura obligatòria sense menció Tipus d'assignatura / Nºcrèdits /Docència
103784 Treball de final de grau OB / 12/ Anual

 

OPTATIVES

Si vols pots triar una Primera i/o Segona llengua estrangera IV i/o Tercera llengua estrangera I

Codi Primera llengua Tipus d'assignatura / Nºcrèdits /Docència
103710 Anglès IV OP / 6/ Anual
103712 Francès IV OP / 6/ Anual

 

Codi Segona llengua Tipus d'assignatura / Nºcrèdits /Docència
104630 Francès IV OP / 6/ Anual
104619 Alemany IV OP / 6/ Anual

 

Codi Tercera llengua Tipus d'assignatura / Nºcrèdits /Docència
103721 Francès I OP / 6/ Anual
103720 Alemany I OP / 6/ Anual
104138 Xinès I OP / 6/ Anual

 

Codi Assignatures optatives  Tipus d'assignatura / Nºcrèdits /Docència
103733 Direcció estratègica i comercial d'hotels OP / 6/ 2 Sem
103734 Gestió de vendes i Revenue management (anglès) OP / 3 / 2 Sem
103737 Publicitat i relacions públiques (anglès) OP / 6/ 1 Sem
103748 Temes de direcció hotelera (places limitades) OP / 6/ 2 Sem
103752 Gestió de la qualitat i medi ambient (anglès) OP / 6/ 2 Sem
103753 Gestió i organització de congressos i convencions OP / 3/ 2 Sem
103754 Organització hotelera i atenció al client (anglès) OP / 6/ 1 Sem
103755 Parcs temàtics d'oci i animació (anglès) OP / 3/ 1 Sem
103757 Temes de turisme (anglès) OP / 6/ 2 Sem
103759 Estratègies directives i de comunicació en la gestió hotelera OP / 6/ 2 Sem
103771 Creació d'empreses i innovació (anglès) OP / 3/ 1 Sem
103772 Direcció internacional de grups hotelers OP / 6/ 1 Sem
103774 Pràctiques de restauració * OP / 6 / Anual
103773 Gestió Corporativa (E-Marketing) (anglès) OP / 6/ 1 Sem
103775 Pràctiques nacionals i internacionals * OP / 12/ Anual
103778 Direcció d'empreses de restauració OP / 6/ 1 Sem
103779 Gastronomia i enologia OP / 6/ 1 Sem
103781 Comercialització electrònica en el sector hoteler (anglès) OP / 3/ 2 Sem
103783 Sistemes d'informació i gestió en el sector hoteler (places limitades) OP / 6/ 2 Sem

* No docència / Sessions d'aula i tutories a determinar

Has de cursar el Treball de fi de grau i escollir 30 crèdits (com a mínim) que s'ofereixen en l'apartat "Optatives menció". La resta d'assignatures optatives fins arribar als 48 crèdits, les pots consultar en l'apartat 4t curs (sense menció), en la taula Assignatures optatives.

Codi Assignatura obligatòria Tipus d'assignatura / Nºcrèdits /Docència
103784 Treball de final de grau OB/ 12/ Anual

 

OPTATIVES DE LA MENCIÓ 

Escollir 30 crèdits (com a mínim). Únicament es podrà escollir una Primera llengua estrangera IV i/o una Tercera llengua estrangera I. 

Codi Assignatures de la Menció Direcció d'empreses de Restauració Tipus d'assignatura / Nºcrèdits /Docència
103710 Primera llengua estrangera Anglès IV  OP/ 6/ Anual
103712  Primera llengua estrangera Francès IV OP/ 6/ Anual
103711 Pirmera llengua estrangera Alemany IV  OP/ 6/ Anual
103721  Tercera llengua estrangera Francès I OP / 6 / Anual
103720  Tercera llengua estrangera Alemany I OP / 6 / Anual
104138 Tercera llengua estrangera Xinès I OP / 6 / Anual
103733 Direcció estratègica i comercial d'hotels OP/ 6/ 2 Sem
103755 Parcs temàtics d'oci i animació (anglès) OP/ 3/ 1 Sem
103774 Pràctiques de restauració* OP/ 6/ Anual
103778 Direcció d'empreses de restauració OP/ 6/ 1 Sem
103779 Gastronommia i enologia OP/ 6/ 1 Sem
103783 Sistemes d'informació i de gestió en el sector hoteler (places limitades) OP/ 6/ 2 Sem

*No docència / Sessions d'aula i tutories a determinar

Has de cursar el Treball de fi de grau i escollir 30 crèdits (com a mínim) que s'ofereixen en l'apartat "Optatives menció". La resta d'assignatures optatives fins arribar als 48 crèdits, les pots consultar en l'apartat 4t curs (sense menció), en la taula Assignatures optatives.

Codi Assignatura obligatòria Tipus d'assignatura/ Nºcrèdits/ Docència
103784 Treball de final de grau OB/ 12/ Anual

 

OPTATIVES DE LA MENCIÓ 

Escollir 30 crèdits (com a mínim). Únicament es podrà escollir una Primera llengua estrangera IV i/o una Tercera llengua estrangera I. 

Codi Assignatura de Menció Direcció d'empreses hoteleres internacionals Tipus d'assignatura/ Nºcrèdits/ Docència
103710 Primera llengua estrangera Anglès IV OP / 6/ Anual
103712  Primera llengua estrangera Francès IV OP / 6/ Anual
103711 Primera llengua estrangera Alemany IV OP / 6/ Anual
103721  Tercera llengua estrangera Francès I OP / 6 / Anual
103720  Tercera llengua estrangera Alemany I OP / 6 / Anual
104138 Tercera llengua estrangera Xinès I OP / 6 / Anual
103733 Direcció estratègica i comercial d'hotels OP / 6/ 2 Sem
103759 Estratègies directives i de comunicació en la gestió hotelera OP / 6/ 2 Sem
103771 Creació d'empreses i innovació (anglès) OP / 3/ 1 Sem
103772 Direcció internacional de grups hotelers OP / 6/ 1 Sem
103773 Gestió Corporativa (E-Marketing)  (anglès) OP / 6/ 1 Sem
103783 Sistemes d'informació i de gestió en el sector hoteler (places limitades) OP / 6/ 2 Sem
103753 Gestió i organització de congressos i convenciones OP / 3/ 2 Sem