Reincorporacions

Reincorporació per a continuació d'estudis

Descripció

L'estudiant que vulgui continuar uns estudis iniciats a un centre de la UAB, els quals hagi abandonat per motius personals o per a iniciar altres estudis a un altre centre o universitat, haurà de sol·licitar la reincorporació.

L'autorització per a la reincorporació s'ha de sol·licitar al deganat mitjançant una sol·licitud que es lliurarà a la Gestió Acadèmica de la Facultat.

Requisits

És requisit imprescindible per a sol·licitar la reincorporació, no haver exhaurit el regim de permanència de la UAB dels estudis als quals es va reincorporar.

Termini de presentació de la sol·licitud.

Primer termini: De l'1 al 31 de juliol 

Segon termini: De l'1 al 10 de setembre 

Resolució de la sol·licitud:

La Gestió Acadèmica de la Facultat es posarà en contacte amb l'alumne telefònicament o via mail per informar-lo de la resolució de la seva sol·licitud i la trametrà a l'estudiant per correu certificat amb el dia de la matriculació i la documentació necessària.

Per obtenir més informació:

A la Gestió Acadèmica podem aclarir qualsevol dubte sobre el teu expedient.  Estem a l'edifici C. Els nostres telèfons són: 93 581 37 12 o 39 581 37 14

L'adreça electrònica és:  ga.biociències@uab.cat