Premis extraordinaris de fi d'estudis

Premis extraordinaris de fi d'estudis

La Facultat de Biociències de la UAB establirà cada curs acadèmic el calendari per al procediment de la concessió de premis extraordinaris de titulació, tenint en consideració la normativa aprovada per la Facultat i la UAB. Es poden concedir premis als estudis de Grau.

Consulteu la informació general de la UAB sobre els premis extraordinaris de fi d'estudis de grau i de màsters oficials que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals, en el següent enllaç.

D'acord amb la normativa acadèmica de la UAB  (Acord del Consell de Govern de 7 de juliol de 2022).

La Facultat de Biociències de la UAB establirà per a cada curs acadèmic el calendari per al procediment de la concessió de premis extraordinaris de titulació, amb la premisa que tal com estableix la norma:

Primer: es constituirà un tribunal per a cada titulació de Grau: Biologia, Biologia Ambiental, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Biomèdiques, Genètica i Microbiologia.

Segon: el criteri per a la concessió dels premis extraordinaris serà la nota mitjana global de l'expedient acadèmic dels titulats. No obstant això, el tribunal podrà establir altres requisits addicionals, que hauran de fer-se públics juntament amb la llista de candidats.

Tercer: el centre farà públic el llistat de candidats a obtenir el premi extraordinari, tenint en consideració que només podran obtar els expedients que hagin obtingut una nota mitjana global igual o superior a 8,0.

Quart: el centre farà públic també el termini en què qualsevol estudiant que es consideri en millor situació, podrà presentar al.legacions.


Nombre de premis per al curs 2022/23 segons el nombre de titulats:

- Grau en Biologia: 2
- Grau en Biologia Ambiental: 1
- Grau en Bioquímica: 1
- Grau en Biotecnologia: 2
- Grau en Ciències Biomèdiques: 1
- Grau en Genètica: 1
- Grau en Microbiologia: 2


Relació de candidats als premis extraordinaris de fi d'estudis de grau i terminis d'al·legació per al curs 2022/2023