Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB. Curs 2019-2020

Descripció

• La Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística de la UAB aprova  la convocatòria de 80 beques per als estudiants de la UAB de grau, de màster oficial (70 beques), i de doctorat (10 beques) per fer estudis al Servei de Llengües de la UAB durant el període acadèmic 2019-2020, de les quals s’en reserven 10 perquè s’adjudiquin entre els estudiants no matriculats a la UAB el curs 2018-2019  i que formalitzin la inscripció en qualsevol  dels cursos que ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el  curs 2019-2020.
• De les 70 beques destinades a estudiants de grau i màster ja matriculats durant el curs 2018-2019, 10 es destinaran exclusivament a estudiants que acreditin haver gaudit de la beca General, de la beca Equitat en el tram 1, o de la beca Emergència, durant el curs 2018-2019.
Així mateix, es convoquen 10 beques addicionals per als estudiants de graus de la UAB que tinguin una línia (o part dels seus estudis) en anglès o en francès (Grau d’Educació Primària en anglès, Grau d’Administració i de Direcció d’Empreses en anglès, Grau d’Economia en anglès i Grau de Dret + Droit) i que formalitzin la inscripció en qualsevol dels cursos de l’idioma corresponent a la línia del seu grau que ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2019-2020
• Un cop finalitzat el procés de matrícula de primer semestre, si queden beques pendents d’assignar, s’obrirà un nou període de recollida de sol·licituds per als cursos del segon semestre del 7 al 17 de gener de 2020.

Requeriments

- Matricular-se en estudis oficials de grau i màster a qualsevol centre propi de la UAB durant el curs 2019-2020 d'un mínim de: 
  30 crèdits, tant en el cas d'alumnat de grau o de màster oficial.
- Aquest nombre de crèdits pot ser inferior en el cas d'alumnes que estiguin acabant els estudis i matriculin tots els crèdits que els manquin.
- Estar matriculat en un programa de doctorat de la UAB en el curs 2019-2020 .
- Les persones sol·licitants que hagin gaudit d'una beca del Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2018-2019 han d'haver demostrat l'aprofitament del curs per al qual van rebre la beca esmentada.

Incompatibilitats

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit per a la mateixa finalitat, llevat dels ajuts Parla 3 de l’AGAUR, sempre que la suma dels ajuts no superi l’import de la matrícula.
 

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

07/01/2020

Lloc de presentació a la UAB

A la Gestió Acadèmica del teu Centre o al Registre General (Edifici Rectorat)

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

17/01/2020

Documentació

Les persones que vulguin sol·licitar la beca hauran de recollir la sol·licitud a la secretaria del Servei de Llengües de la UAB, o bé editar-la des de la pàgina web: http://www.uab.cat  - Beques d'estudi -, i presentar-la a la Gestió Acadèmica del seu centre o al Registre General (Edifici del Rectorat) dins els terminis establerts.

Formulari d'inscripció

Observacions

 Terminis de presentació:
Del 7 al 17 de gener de 2020

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució

Avis Important:
Les beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB estan subjectes a la retenció d'IRPF corresponent.


En tots els casos, la resolució es publicarà a la pàgina web: http://www.uab.cat - Beques estudi - i als plafons del Servei de Llengües de la UAB. Aquesta resolució serà de caràcter provisional mentre es comprova el compliment dels requisits acadèmics que figuren a la Base III. 

Resolució 1ª convocatòria de llengües 2019
Correcció d’errors materials del termini 1
Resolució tercer termini
Resolució quart termini


Esmena a la resolució del quart termini