Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Les xifres dels graus de la UAB

109 titulacions de grau (2022-2023)
27.301 estudiants de grau (25.709 equivalents a temps complet) (2022-2023)
1.474 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2022-2023)
4.982 titulats de grau (2021-2022)
5.236 estudiants de grau en centres adscrits (2022-2023)
807 titulats de grau en centres adscrits (2021-2022)