Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Les xifres dels graus de la UAB

107 titulacions de grau (2020-2021)
27.135 estudiants de grau (25.494 equivalents a temps complet) (2020-2021)
1.317 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2020-2021)
4.614 titulats de grau (2019-2020)
4.952 estudiants de grau en centres adscrits (2020-2021)
947 titulats de grau en centres adscrits (2019-2020)