Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Les xifres dels graus de la UAB

112 titulacions de grau (2022-2023)
27.203 estudiants de grau (25.537 equivalents a temps complet) (2021-2022)
1.476 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2021-2022)
5.081 titulats de grau (2020-2021)
5.134 estudiants de grau en centres adscrits (2021-2022)
990 titulats de grau en centres adscrits (2020-2021)