Graus - Informació acadèmica Tràmits acadèmics

Sol·licitud de certificats electrònics

Sol·licitud de certificats electrònics

Autosol·licitud de certificats

Pots demanar un certificat acadèmic personal electrònic en línia mitjançant l'enllaç que trobaràs a l'apartat de Secretaria virtual.

Una vegada realitzat el pagament amb targeta pots descarregar-te el certificat, imprimir-lo i guardar-lo en el teu ordinador. Així mateix, el tindràs a la teva disposició a la seu electrònica de la UAB fins a la seva caducitat, en un termini de tres anys.

Aquest certificat està signat electrònicament, i pots validar la seva autenticitat a la Seu electrònica mitjançant l'enllaç directe que apareix al peu de pàgina del document i també amb el codi QR que apareix a la part inferior dreta del document.

Requisits per a tramitar la sol·licitud
  • Has de disposar de NIU i contrasenya de la UAB.
    • Si ja ets o has estat estudiant de la UAB, tens assignat un número d'identificació universitari (NIU) i si recordes la contrasenya, accedeix directament a la sol·licitud. 
    • Si ja ets o has estat estudiant de la UAB però no recordes el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordes la teva contrasenya, torna a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.
  • Has de revisar les teves dades personals en el moment de realitzar la sol·licitud.
  • Has de tenir preparada la targeta de dèbit o crèdit per a realitzar el pagament.

Preus
Els preus per a les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials els estableix la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic, mitjançant el Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Pagament
El pagament el podràs fer amb targeta de dèbit o de crèdit.

Tingues en compte:

Idioma
El certificat és un únic document en tres idiomes: català, castellà i anglès.

Model de certificació
Les dades de l'expedient acadèmic se certifiquen només segons el model de certificat acadèmic personal establert per la UAB. No es certifiquen parts d'assignatura.

Dades
Només se certifiquen les dades que estiguin documentades als arxius de la UAB.

Legalització del certificat acadèmic electrònic

Un cop disposis del certificat signat, cal que el facis arribar per correu electrònic a l’adreça legalizaciones.cat@correo.gob.es, prèviament al dia de la cita concertada, per tal que puguin verificar l’autenticitat del document. Per evitar desplaçaments innecessaris es recomana no agafar cita prèvia fins que l’Alta Inspección de Educación hagi confirmat que el document previ enviat per correu electrònic és correcte. El dia de la cita, caldrà portar el certificat imprès en paper ja que al legalitzar-lo hi estampen un segell de goma.

Per l’alumnat que resideix a l’estranger (incloent Andorra) no és necessari desplaçar-se físicament a l’Alta Inspección de Educación de Barcelona per al tràmit de reconeixement de signatures. Aquest tràmit amb el Ministerio de Universidades es pot realitzar a les diferents ambaixades i consolats espanyols.

Legalització del certificat acadèmic (estudis no finalitzats)

Si no has finalitzat els teus estudis i necessites legalitzar un certificat acadèmic on consti el que has cursat a la UAB no pots fer servir el certificat acadèmic electrònic.

En aquest cas, cal que sol·licitis a la teva gestió acadèmica un certificat acadèmic personal amb signatura manuscrita del fedatari/ària del centre. Pots sol·licitar-ho de manera presencial amb cita prèvia o bé a través del registre electrònic de la UAB (sol·licitud genèrica). Aquest certificat manuscrit només s’emet en català o castellà. Les taxes del certificat acadèmic personal es poden abonar de manera presencial a la gestió acadèmica mitjançant tarja de crèdit/dèbit. Si es realitza la sol·licitud a través de la seu electrònica, cal adjuntar el resguard de l’ingrés bancari de la taxa de certificat al compte següent:

IBAN ES48 0182 6035 43 0201609886
BIC (Bank Identifier Code - Swift Entitat) BBVAESMMXXX

Per legalitzar aquest certificat manuscrit hauràs d’acudir a la notaria següent:

Notaria TEODORO LÓPEZ CUESTA FERNÁNDEZ
Avda. Primavera, núm. 7
08290 Cerdanyola del Vallès
936 92 50 00
Horari: de dilluns a dijous, de 10:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 19:00. Divendres, de 9:00 a 14:00 hores.