Papallones al Campus

Imatge BMS

La xarxa del Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS) actualment fa el seguiment de papallones diürnes o ropalòcers en estacions repartides a Catalunya, a Andorra i a les Illes Balears. El projecte, coordinat des del Museu de Granollers-Ciències Naturals, es va iniciar l'any 1994 amb una xarxa de seguiment d'onze estacions. Fins la present temporada s'han recollit dades en 147 itineraris, 83 dels quals han funcionat durant el 2016.
 
La metodologia que se segueix a Catalunya es coneix com Butterfly Monitoring Scheme (BMS), i es va desenvolupar a Anglaterra a mitjan anys setanta. Es tracta de conèixer els canvis d'abundància de les papallones a partir de la repetició setmanal de censos visuals al llarg de transsectes fixos, per tal de poder-los relacionar posteriorment amb diferents factors ambientals. Les papallones funcionen d'aquesta manera com a bioindicadors dels possibles canvis que es produeixin als ecosistemes terrestres.
 

L'itinerari BMS a la UAB

La UAB es va incorporar a la xarxa CBMS l'any 2005, donant suport a la realització d'un transsecte al campus, que transcorre per l'itinerari blau de natura, en zones de boscos i conreus situats al nord-oest del campus. Aquest transsecte es divideix en deu seccions i té un recorregut d'1,5 km.
 
Les espècies de papallones més abundants al campus estan presents en molts llocs de Catalunya, però també hi ha algunes papallones pròpies d'ambients mediterranis. En el període 2005-2015 s'han comptat 8.418 papallones al campus, amb una mitjana anual de 765 exemplars. En els mostrejos del BMS de la UAB s'han detectat 46 espècies de papallones, amb una mitjana anual de 31 espècies.

Les 10 espècies més observades al transsecte del campus (2005-2015):
  Nom Tendència
1      Blanqueta de la col  (Pieris rapae) Estable
2       Bruna boscana  (Pararge aegeria) Estable
3       Margenera comuna  (Lasiommata megera) Estable
4       Blaveta comuna  (Polyommatus icarus) Estable
5       Bruna de prat  (Maniola jurtina) Estable
6       Saltabardisses de solell  (Pyronia cecilia) Estable
7       Moreneta meridional  (Aricia cramera) Regressió
8       Coure comú  (Lycaena phlaeas) Estable
9       Migradora dels cards (Vanessa cardui) Estable
10        Safranera de l'alfals (Colias crocea) Estable


Per ampliar informació del transsecte del campus:  76-campus UAB (web del CBMS)