UAB en dades

Grau

Centres propis Alumnes de les PAU Alumnes de FP2/CFGS Majors de 25 anys Altres Total
  4.765 719 113 987 6.584
Centres adscrits Dona Home Total - -
  787 537 1.324 - -

Estudiants_nou_ingres_grau_centres_propis_i_adscrits_17_18

Branca de coneixement Dona Home Total
Arts i Humanitats 2.491 1.248 3.739
Ciències Socials i Jurídiques 6.401 3.975 10.376
Ciències de la Salut 4.091 1.353 5.444
Enginyeria i Arquitectura (Tècniques) 344 1.796 2.140
Ciències Experimentals 1.988 1.995 3.983
Total 15.315 10.367 25.682

Estudiants_matriculats_de_grau_en_centres_propis_17_18

  Centres propis Centres adscrits
2017/18 25.682 5.321
2016/17 26.155 5.508
2015/16 26.469 5.807
2014/15 26.983 6.003
2013/14 28.015 6.135

Evolucio_estudiants_grau_en_centres_propis_i_adscrits_17_18

  Dona Home Total
Centres propis 3.036 1.837 4.873
Centres adscrits 646 441 1.087
Total 3.682 2.278 5.960

Estudiants_titulats_de_grau_centres_propis_i_adscrits_17_18

  Centres propis Centres adscrits
2016/17 4.873 1.087
2015/16 4.708 1.238
2014/15 4.246 1.092
2013/14 3.262 969
2012/13 1.656 878

Evolucio_titulats_grau_centres_propis_i_adscrits_17_18

  Dona Home Total
Estudiants matriculats 15.315 10.367 25.682
Nombre de sol.licituds 6.698 3.739 10.437
Nombre de sol.licituds concedides 4.393 2.396 6.789

Beques_i_ajuts_a_estudiants_de_grau_de_centres_propis_17_18