UAB en dades

Formació continuada (2016-17)

  Programes Home Dona Total
Màster propi 140 778 1.865 2.643
Diplomatura de Postgrau 86 473 1.051 1.524
Curs d'especialització 181 836 1.423 2.259
Altres estudis 5 9 11 20
Total 412 2.096 4.350 6.446

Dades_basiques_formacio_continuada_Mem1718


Ciències humanes Ciències experimentals Ciències de la salut Ciències socials Tecnologies Total
6 5 76 52 1 140

Estudis_de_master_propi_Mem1718

Ciències humanes Ciències experimentals Ciències de la salut Ciències socials Tecnologies Total
31 7 133 97 4 272

Estudis_de_postgrau_i_cursos_especialitzacio_Mem1718

Dona Home Total
1.865 778 2.643

Estudiants_de_master_propi_per_programa_Mem1718

Dona Home Total
2.485 1.318 3.803

Estudiants_de_postgrau_cursos_especialitzacio_Mem1718