UAB en dades

Gestió econòmica

    2013 2014 2015 2016 2017
Euros corrents (milions d'euros) Ingressos 405,73 393,44 400,74 398,14 398,32
Despeses 405,08 392,22 400,69 398,11 398,32
Euros constants (milions d'euros) Ingressos 350,07 343,01 349,38 341,76 338,13
Despeses 349,51 338,41 345,72 341,73 338,13

Evolucio_de_la_liquidacio_de_pressupost_17_18

  Transferències corrents / liquidació pressupostària Transferències corrents /nombre alumnes
Milers d'euros corrents Milers d'euros constants Nombre d'alumnes Euros corrents Euros constants
2013 167.923 144.886 25.261 6.648 5.736
2014 166.496 145.158 25.387 6.558 5.718
2015 176.229 153.643 25.956 6.790 5.919
2016 175.400 150.558 25.665 6.834 5.866
2017 173.438 147.231 25.077 6.916 5.871

Evolucio_de_les_transferencies_corrents_per_estudiants_17_18