UAB en dades

Màster

  Dona Home Total
Centres propis 1.498 966 2.464
Centres adscrits 319 206 525
Total 1.817 1.172 2.989

Estudiants_nou_ingres_master_centres_propis_adscrits_17_18

Branca de coneixement Dona Home Total
Arts i Humanitats 343 174 517
Ciències Socials i Jurídiques 874 517 1.391
Ciències de la Salut 370 143 513
Enginyeria i Arquitectura (Tècniques) 68 164 232
Ciències Experimentals 173 214 387
Sense assignar 20 12 32
Total 1.848 1.224 3.072

Estudiants_de_master_en_centres_propis_17_18

  Centres propis Centres adscrits
2017/18 3.072 719
2016/17 3.048 740
2015/16 2.880 614
2014/15 2.338 459
2013/14 1.940 403

Evolucio_estudiants_master_centres_propis_i_adscrits_17_18

  Dona Home Total
Centres propis 1.322 800 2.122
Centres adscrits 269 220 489
Total 1.591 1.020 2.611

Estudiants_titulats_de_master_centre_propis_i_adscrits_17_18

  Centres propis Centres adscrits
2016/17 2.122 489
2015/16 2.050 416
2014/15 1.715 296
2013/14 1.509 207

Evolucio_titulats_master_centres_propis_i_adscrits_17_18