UAB en dades

Finançament de la recerca

  Import
Administració autonòmica i local 10.983.046,48
Administració estatal 13.963.164,68
Administració europea 14.484.425,06
Sector empresa 25.603.816,86
Altres 5.132.596,88
Total 70.167.049,96

Financament_de_la_recerca_capitols_fons_procedencia_17_18

Import Global Número de Convenis
24.578.743,21 674

Nombre_import_convenis_recerca_17_18