UAB en dades

Personal acadèmic

  Dona Home Total
Ciències de la salut 474 669 1.143
Ciències experimentals 232 367 599
Ciències humanes 242 282 524
Ciències socials 560 639 1.199
Tecnologies 48 160 208
Total 1.556 2.117 3.673


Personal_academic_detall_17_18

Dona Home Total
1.067 1.463 2.530

Personal_academic_homologat_17_18

Categoria Dona Home Total
Catedràtic d'universitat 8 16 24
Professor Titular d'universitat 1 1 2
Catedràtic/a contractat doctor 2 4 6
Agredat/a contractat doctor 38 40 78

Personal_academic_possessio_catedra_o_titularitat_17_18

Dona Home Total
79 98 177

Personal_investigador_postdoctoral_17_18