UAB en dades

Doctorat

Dona Home Total
559 457 1.016

Estudiants_de_nou_ingres_a_doctorat_17_18

Dona Home Total
2.513 2.091 4.604

Estudiants_matriculats_a_doctorat_17_18

Universitat de procedència Dona Home Total
Universitat Autònoma de Barcelona 1.235 1.048 2.283
Universitats catalanes 353 241 594
Universitats espanyoles 188 192 380
Universitats estrangeres 713 602 1.315
Altres institucions 24 8 32
Total 2.513 2.091 4.604

Estudiants_matriculats_a_doctorat_procedencia_17_18

Dona Home Total
566 428 994

Tesis_llegides_per_programa_i_detall_17_18