UAB en dades

Aprenentatge d'idiomes

  UAB Idiomes Campus UAB Idiomes Barcelona
Grups Alumnes Grups Alumnes
Alemany 27 306 0 0
Anglès 110 1.463 134 1.194
Català 109 1.558 10 145
Espanyol 23 263 145 1.966
Francès 29 416 11 85
Italià 7 89 2 8
Altres 9 19 4 58
Total 314 4.114 306 3.456

Estudiants_matriculats_cursos_idiomes_17_18