La UAB en dades

La UAB en dades

Consulta les dades dels cursos acadèmics

La web Dades complementa la Memòria del curs acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona. Recull les dades principals de la institució i les presenta organitzades en quatre àmbits: docència, recerca i transferència, recursos humans i gestió econòmica.

Les taules de la web van acompanyades de fulls de càlcul que es poden descarregar i que sovint presenten un nivell de desagregació de la informació superior. Us animem a consultar-los!