UAB en dades

Dades del curs 2021-2022

La web Dades del curs 2021-2022 complementa la Memòria del curs acadèmic 2021-2022 de la Universitat Autònoma de Barcelona. Recull les dades principals de la institució i les presenta organitzades en quatre àmbits: docència, recerca i transferència, recursos humans i gestió econòmica.

Les taules de la web van acompanyades de fulls de càlcul que es poden descarregar i que permeten la desagregació de la informació. Us animem a consultar-los!