UAB en dades

Distribució de la docència per departament

 
Hores de docència Dona Home Total
397.714,93 1.104.910,28 1.502.829,22

 

Distribució de la docència per departament (2021-22) (.xlsx)