UAB en dades

Personal d'administració i serveis

 
  Dona Home Total
Eventual 1 0 1
Funcionari 776 248 1.024
Laboral 436 440 876
Investigació  224 165 389
Total 1.437 853 2.290

 

Personal d'administració i serveis (2021-22)  (.xlsx)

  Dona Home Total
Eines bàsiques per al lloc de treball 2.208 765 2.973
Prevenció, seguretat i salut laboral 368 139 507
Formació en llengües 241 80 321
Formació integral 439 158 597
Altres 1.588 669 2.257
Total 4.844 1.811 6.655

 

Cursos de formació del personal d'administració i serveis (2021-22)  (.xlsx)