UAB en dades

Personal acadèmic

 
Dona Home Total
1.684 2.076 3.760

 

Personal acadèmic (2021-22)  (.xlsx)

 
Dona Home Total
122 95 217

 

Personal acadèmic estranger (2021-22)  (.xlsx)

 
Dona Home Total
1.111 1.389 2.500

 

Personal acadèmic homologat (2021-22)  (.xlsx)

 
  Dona Home Total
Agregat/a contractat doctor/a 11 14 25
Catedràtic/a d'universitat  0 0 0
Catedràtic/a contractat doctor/a  0 0 0
Professor/a Titular d'universitat  24 17 41
Total 35 31 66

 

Personal acadèmic que ha pres possessió de la càtedra o la titularitat (2021-22)  (.xlsx)

 
Dona Home Total
115 145 260

 

Personal investigador postdoctoral (2021-22)  (.xlsx)

 
  Dona Home Total
Eines bàsiques per al lloc de treball  744 539 1.283
Prevenció, seguretat i salut laboral 64 20 84
Formació en llengües 3 1 4
Altres 1.205 738 1.943
Total 2.016 1.298 3.314

 

Cursos de formació del personal acadèmic (2021-22)  (.xlsx)