UAB en dades

Doctorat

 
  Dona Home Total
Estudiants totals 2.576 2.053 4.629
Estudiants estrangers 993 782 1.775

 

Estudiants matriculats de doctorat (2021-22) (.xlsx)

 
Dona Home Total
428 403 831

 

Tesis llegides per estudi (2020-21) (.xlsx)

 
Universitat de procedència Dona Home Total
UAB 942 776 1.718
Altres universitats catalanes 400 301 701
Altres universitats espanyoles 571 412 983
Universitats estrangeres 610 534 1.144
Altres 53 30 83
Total 2.576 2.053 4.629

 

Estudiants matriculats de doctorat segons universitat de procedència (2021-22) (.xlsx)