UAB en dades

Formació contínua (2020-21)

Tipus estudi Programes Estudiants matriculats
Dona Home Total
Màster 129 1.399 647 2.046
Diploma de Postgrau 80 747 300 1.047
Curs d'especialització 208 1.763 960 2.723
Altres estudis de formació contínua  5 13 6 19
Total 422 3.922 1.913 5.835

 
Ciències de la salut Ciències experimentals Ciències humanes Ciències socials Total
76 5 3 45 129

 

Estudis de màster propi (2020-21) (.xlsx)

 
Ciències humanes Ciències experimentals Ciències de la salut Ciències socials Total
37 8 133 115 293

 

Estudis de postgrau i cursos d'especialització (2020-21) (.xlsx)

 
  Dona Home Total
Estudiants totals 1.399 647 2.046
Estudiants estrangers  498 364 862

 

Estudiants matriculats de màster propi (2020-21) (.xlsx)

 
  Dona Home Total
Diplomatura de postgrau  747 300 1.047
Cursos d'especialització 1.763 960 2.723
Altres estudis 13 6 19
Total 2.523 1.266 3.789

 

Estudiants matriculats de postgrau i de cursos d'especialització (2020-21) (.xlsx)