UAB en dades

Finançament de la recerca

 
Procedència del fons Import
Sector Empresa 10.580.909,82 €
Sector Administració Pública 69.438.648,60 €
Sector Ensenyament Superior  1.279.152,39 €
Sector IPSFL 1.300.893,35 €
Sector Estranger 17.373.168,13 €
Altres 238.332,20 €
Sense assignar 9.395.321.54
Total 109.606.426,03 €

 

Finançament de la recerca per capítols i procedència del fons (2021)  (.xlsx)

 
Import Nombre de convenis
17.794.820,22 €  685

 

Nombre i import dels convenis de recerca 2021  (.xlsx)