UAB en dades

Servei de Biblioteques

 
Monografies 1.274.096
Publicacions periòdiques 48.719
Biblioteca Digital - Nombre de descàrregues 2.040.518
Biblioteca Digital - Consultes al DDD 8.617.587
Usuaris/es 886.243
Préstecs domiciliaris 163.254
Préstecs Interbibliotecaris 4.176

 

Memòria del Servei de Biblioteques de la UAB (2021-22)  (.pdf)