UAB en dades

Grau

 
  Dona Home Total
Centres propis 4.298 2.678 6.976
Centres adscrits  869 607 1.476
Total 5.167 3.285 8.452

 

Estudiants de grau de nou ingrés en centres propis i adscrits (2021-22)  (.xlsx)

 
  Dona Home Total
Estudiants totals 16.641 10.562 27.203
Estudiants estrangers 938 496 1.434

 

Estudiants de grau matriculats en centres propis (2021-22)  (.xlsx)

 
  Dona Home Total
Estudiants totals 3.139 1.995 5.134
Estudiants estrangers 273 161 434

 

Estudiants de grau matriculats en centres adscrits (2021-22)  (.xlsx)

 
  Centres propis Centres adscrits
Curs acadèmic Dona Home Total Dona Home Total
2021/22 16.641 10.562 27.203 3.139 1.995 5.134
2020/21 16.460 10.675 27.135 3.036 1.916 4.952
2019/20 15.879 10.393 26.272 2.995 1.923 4.918
2018/19 15.549 10.371 25.920 2.957 1.967 4.924
2017/18 15.308 10.368 25.676 3.193 2.128 5.321
2016/17 15.481 10.672 26.153 3.257 2.251 5.508

 

Evolució de la matrícula dels estudis de grau en centres propis i adscrits (2021-22)  (.xlsx)

 
  Dona Home Total
Centres propis 3.157 1.924  5.081
Centres adscrits  614 376  990
Total 3.771 2.300 6.071

 

Estudiants titulats de grau en centres propis i adscrits (2020-21)  (.xlsx)

 
Curs acadèmic Centres propis Centres adscrits
2020/21 5.081 990
2019/20 4.614 947
2018/19 4.530 926
2017/18 4.663 1.191
2016/17 4.877 1.092
2015/16 4.708 1.242

 

Evolució dels estudiants titulats de grau en centres propis i adscrits (2020-21) (.xlsx)

 
  Nombre de sol·licituds    Nombre de sol.licituds concedides
Dona Home Total Dona Home Total
Centres propis  7.114 3.796 10.910 4.643 2.483 7.126

 

Beques i ajuts a estudiants de grau de centres propis (2021-22)  (.xlsx)