UAB en dades

Dades bàsiques 2021-2022

 
2021-22 Dona Home Total
Estudiants de grau en centres propis 16.641 10.562 27.203
Estudiants de grau equivalents a temps complet en centres propis 15.689 9.848 25.537
Titulats de grau en centres propis (2020-21) 3.157 1.924 5.081
Estudiants de màster oficial  2.242 1.448 3.690
Titulats de màster oficial (2020-21) 1.622 1.005 2.627
Estudiants de màster propi (2020-21) 1.399 647 2.046
Estudiants de formació contínua (2020-21) 3.922 1.913 5.835
Estudiants de doctorat 2.576 2.053 4.629
Tesis doctorals llegides (2020-21) 428 403 831
Estudiants estrangers de grau en centres propis 938 496 1.434
Estudiants estrangers de màster oficial en centres propis 567 331 898
Estudiants estrangers de màster propi (2020-21) 498 364 862
Estudiants estrangers de doctorat 993 782 1.775
Personal acadèmic  1.684 2.076 3.760
Personal acadèmic homologat 1.111 1.389 2.500
Personal investigador postdoctoral 115 145 260
Personal investigador en formació 299 291 590
Personal d'administració i serveis 1.437 853 2.290
Titulacions de grau 105 (*)
Titulacions de màsters oficials 136
Titulacions de màsters propis (2020-21) 129
Programes de formació contínua (2020-21) 422
Programes de doctorat 67
Llibres a les biblioteques 1.274.096
Recursos obtinguts per a la recerca i la transferència de coneixement   109.606.426,03 €
Pressupost 326.989.973,00 €


(*) Les titulacions d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia i Educació Primària, ofereixen plans d'estudis en català i en anglès.

 

Dades bàsiques del curs 2021-22  (.xlxs)