UAB en dades

Preinscripció

 
  1a preferència 2a preferència 3a preferència Altres preferències

Total

Centres propis 11.486 11.230   10.137 25.984 58.837
Centres adscrits  1.323 1.319 1.310 3.583 7.535
Total 12.809  12.549 11.447  29.567 66.372

 

Sol·licitud d'estudis per centre docent i per estudi (2021-22)  (.xlsx)

 
1a preferència 2a preferència 3a preferència Altres preferències Total
6.664 696 505 709 8.574

 

Estudiants assignats en centres propis (2021-22)  (.xlsx)

 
Curs acadèmic 1a preferència 2a preferència 3a preferència Altres preferències Total
2021/22 6.664 696 505 709 8.574
2020/21 6.894 608 439 659 8.600
2019/20 6,748 692 427 521 8.388
2018/19 6.567 759 439 570 8.335
2017/18 6.293 740 418 591 8.042
2016/17 6.512 632 312 502 7.958

 

Evolució dels estudiants assignats a centres propis (2021-22)  (.xlsx)