UAB en dades

Producció científica

Dona Home Total
566 428 994

Tesis_llegides_per_programa_i_detall_17_18

  2014/15 2015/16 2016/17
Ciències de la salut 230 430 339
Ciències experimentals 218 257 225
Ciències humanes 90 147 116
Ciències socials 157 202 269
Tecnologies 39 35 45
Total 734 1.071 994
SUPC 2.368 3.503 3.104

Evolucio_de_les_tesis_llegides_branca_17_18

  2013 2014 2015 2016 2017
WOS: IUNE - Total 4.367 4.469 4.572 4.383 4.287
WOS: IUNE - Q1 2.528 2.623 2.642 2.512 -
SCOPUS 3.683 3.801 3.850 3.945 4.159

Evolucio_nombre_articles_cientifics_17_18