UAB en dades

Personal d'administració i serveis

Dona Home Total
1.456 859 2.315

Personal_administracio_i_serveis_17_18

PROGRAMES Edicions Total participants
Informació estratègica 102 6.234
Eines bàsiques 190 1.998
Prevenció, seguretat i salut laboral 159 3.047
Llengües 134 1.057
Formació per a facilitar i acompanyar la promoció 1 1
Col·lectius específics 80 718
Formació a mida 66 211
Formació per a la funció directiva 41 199
Mobilitat Formativa 0 0
Formació Integral 141 1.512
Total 914 14.977

Cursos_formacio_personal_administracio_serveis_17_18