Servei d'Interpretació (intèrprets)

Servei d'Interpretació de Conferències

Intèrpret per un dia


Servei d’Interpretació de Conferències

És un servei que s’ofereix a la comunitat universitària de la UAB i a clients externs des de fa més de 20 anys.

Està organitzat en dos eixos:

1) El servei d’interpretació consecutiva i simultània a càrrec dels estudiants del Màster Universitari en Interpretació de Conferències (MUIC) de la FTI, en el marc del mòdul de Pràctiques Professionals Tutelades.

Aquest servei s’ofereix sota la supervisió del professor coordinador del servei i per a les següents combinacions lingüístiques:

  • de l'anglès, el francès i l'alemany a l'espanyol
  • de l'espanyol a l'anglès.


2) El servei d’interpretació consecutiva, simultània i bilateral amb intèrprets professionals.

Aquest servei s’ofereix amb intèrprets professionals que fan docència a la FTI. Ofereix més possibilitats de combinacions de llengües de partida i d’arribada. Hi poden participar els estudiants de la FTI que fan les seves pràctiques en una cabina muda (sense sortida cap al públic). [En aquests casos, l’import de la prestació dels intèrprets professionals es concretarà amb l’intèrpret a través del coordinador i en funció de la durada, de les llengües i de la temàtica.]

Procediment

  • Si es vol demanar informació prèvia, cal posar-se en contacte amb la coordinadora del servei: Guiomar.Stampa@uab.cat
  • Per formalitzar la petició cal omplir i enviar el formulari
  • Un cop arriba la petició a la coordinació, tenint en compte el tipus d’interpretació sol·licitat, la temàtica i les combinacions lingüístiques, decidirà quin tipus de servei es pot oferir en cada cas
  • La petició ha d’arribar a la FTI un mínim de 30 dies abans de la data per a la que es demana el servei (en casos concrets, es valorarà la possibilitat d’organitzar un servei amb un marge inferior)
  • Es confirmarà l’acceptació via correu electrònic o telèfon.


Formulari de sol·licitud